D&I Versneller

Je wilt als bedrijf aan de slag met diversiteit en/of inclusie, maar weet nog niet welke stappen het beste passen. Tijdens de D&I Versneller werk je in twee dagdelen de basis uit voor een natuurlijk inclusieve bedrijfsomgeving. Dit doe je incompany met een ambassadeursgroep die je zelf kiest.

Natuurlijk Inclusief® jaartraject

In 10 maanden werk je met je bedrijf aan de randvoorwaarden voor een natuurlijk inclusieve bedrijfsomgeving. Elke maand vindt een werksessie plaats waarbij één of meer van de onderdelen van Natuurlijk Inclusief® bij de kop worden gepakt. Aan de hand van de eigen doelstellingen en de methode Natuurlijk Inclusief® krijgen de deelnemers opdrachten om binnen het eigen bedrijf uit te voeren.

Werk aan een stevige basis voor D&I binnen jouw bedrijf en vorm een duurzaam plan dat complementair is aan je bedrijfsdoelstellingen.

D&I implementatietraject

Naar aanleiding van de opbrengst van de D&I Versnellers zorgen we voor de implementatie van je D&I plan. Concreet houdt dit in:

 • Opleveren van een driejarig uitvoeringsplan;
 • Uitvoering geven aan uitvoeringsplan;
 • Het ondersteunen van de ambassadeursgroep en gezamenlijk verantwoordelijk voor intern draagvlak;
 • Gesprekspartner voor de organisatie op verschillende lagen;
 • Inbedding van D&I in bestaande processen;
 • Verzorgen van tussentijdse metingen;
 • In samenwerking met de interne organisatie verzorgen van maatwerkproducten op het gebied van: werving en selectie, trainingen, communicatie, voorlichting, managementondersteuning, rapportages, monitoring;
 • Motiveren en ondersteunen bewustwording en nieuw gedrag.

Trainingsaanbod

Natuurlijk Inclusief® heeft een divers trainingsaanbod op het gebied van diversiteit en inclusie:

 • Ontdek je bias
 • Van doelstelling naar (meer)waarde
 • Strategisch aan de slag met D&I
 • Specifieke doelgroepen op de werkvloer
 • Inclusief leidinggeven
 • Creëer een inclusieve bedrijfsomgeving