Natuurlijk Inclusief® is jouw partner op het gebied van diversiteit & inclusie, SROI en de Wet Banenafspraak.

Wat doen wij

Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor een Nederland waarin inclusief werkgeverschap de norm is. Dit doen wij door jou te helpen een inclusieve (bedrijfs)omgeving te creëren waarin jouw D&I doelstellingen naadloos aansluiten bij de corebusiness van jouw bedrijf of organisatie en waarin jij op natuurlijke wijze zorgt voor een werkcultuur waarin iedereen zich welkom, uitgedaagd, ondersteund en geaccepteerd voelt.

Met onze methode Natuurlijk Inclusief® ondersteunen wij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met hun doelstellingen op het gebied van D&I, Wet Banenafspraak en inclusief werkgeverschap op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Ondernemen met impact

Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor een Nederland waarin iedere ondernemer met impact onderneemt. Dit doen wij door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen met hun doelstellingen op het gebied van SROI, maatschappelijke inkoop en het meten van impact.

Vanuit ons SROI Expertisecentrum begeleiden wij zowel overheden als hun leveranciers. Door onze jarenlange ervaring binnen de overheid én het bedrijfsleven weten wij de verschillende partijen op elkaar te doen aansluiten voor het optimale gezamenlijke resultaat.

Natuurlijk Inclusief® verzorgt impactmetingen in het kader van een aanbesteding, (financiële) projectie, bij de start of evaluatie van een project en bij het creëren van een maatschappelijke businesscase.

Kennisbank

Inclusie is samen verbinden en kennis delen. Daarom plaatsen we op onze kennisbank artikelen, van onszelf en van onze partners, die betrekking hebben op inclusie, SROI en overige belangrijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Natuurlijk Inclusief® zorgt voor een inclusieve samenleving die wérkt

Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor de Global Goals!

In 2015 kwamen wereldleiders akkoord met 17 Global Goals (officieel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Het is nu meer dan vijf jaar later en we hebben meer werk dan ooit te doen. Deze doelen hebben de kracht om tegen 2030 een betere wereld te creëren door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen is het nu aan ons allemaal, overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen. Bij Natuurlijk Inclusief® vinden wij het belangrijk ons steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Hierin hoeven we niet afhankelijk te zijn van wat een overheid voor ons regelt. Daarom zetten wij ons zelf op een aantal goals actief in.