Wat is SROI

Social Return on Investment (SROI) is het meten en realiseren van sociale en maatschappelijke waarde die voortvloeit uit een investering. Concreet betekent dit dat afspraken worden gemaakt in aanbestedingstrajecten (inkoop). De leveranciers aan de gemeente leveren hiermee een bijdrage aan het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het stimuleren van sociale projecten.

Op deze manier sluit SROI aan bij duurzaam inkopen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SROI beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. In de praktijk betekent dit dat de gemeente van haar leveranciers eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creëren van maatschappelijke impact.

De Bouwblokkenmethode

Veel overheidsorganisaties kiezen er bij de invulling van SROI voor in de inkoopvoorwaarden op te nemen dat gunningen die de aanbestedingsdrempel overstijgen, moeten voldoen aan een SROI-verplichting van 5% exclusief btw van het bruto gefactureerd bedrag (contractvoorwaarde). Dit betekent dat leveranciers dit bedrag moeten inzetten t.b.v. maatschappelijke impact, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het uitbesteden van werk aan sociale ondernemingen die met die doelgroep werken.

Ook maakt de overheid vaak gebruik van de zogeheten bouwblokkenmethode. Door middel van de bouwblokkenmethode kan de leverancier zelf een pakket van maatschappelijke waarde samenstellen om tot de gewenste SROI-verplichting te komen. Doordat er verschillende mogelijkheden zijn om uit te kiezen, is de kans groot dat de SROI goed bij de behoeften van de leverancier passen. Of het nu gaat om het aannemen van mensen of een alternatieve invulling betreft.

Overheidsorganisaties die werken met de bouwblokkenmethode beschrijven een aantal verschillende doelgroepen en mogelijkheden om aan de SROI-doelstelling te voldoen. Dat kan gaan om het in (tijdelijke) dienst nemen van iemand uit de SROI-doelgroep, om bij te dragen aan mobiliteit van mensen die werkloos werkzoekend zijn, om een product in te kopen dat inclusief vervaardigd is of om een activiteit te bieden dat bijdraagt aan inclusie. Op deze manier kunnen leveranciers aan hun SROI-doelstelling voldoen op een manier die het beste bij hun bedrijf past.

Ondersteuning Natuurlijk Inclusief®️

Natuurlijk Inclusief® helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van SROI. Dit doen we vanuit ons SROI Expertisecentrum.

Huis van Herstel Twente

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen we met:

  • De voorbereiding op een aanbesteding;
  • Het invullen van hun SROI-verplichting;
  • De verantwoording die met een SROI-verplichting samengaat.

Overheden ondersteunen we met:

  • Het creëren van bewustwording en draagvlak op het gebied van sociale impact bij verantwoordelijken binnen de inkoopketen;
  • Het scheppen van voldoende mogelijkheden voor SROI in het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden;
  • Het optimaliseren van het proces rondom SROI, in samenhang met de leveranciers.