WWB

Op dinsdag 3 oktober organiseerde Natuurlijk Inclusief® de Werkconferentie Wet Banenafspraak. Dit is het idee achter dit evenement!

Hoe het allemaal begon
Op 11 april 2013 werd een overeenkomst gesloten tussen het kabinet en sociale partners: gezamenlijk zouden ze 125.000 extra banen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doel omvat 100.000 extra banen in de marktsector en 25.000 extra banen bij de overheid. De concrete uitvoering van deze banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten zijn vastgelegd in de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (Wet BQA), die op 1 april 2015 van kracht is geworden.

Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Elk jaar wordt op landelijk niveau nauwlettend gekeken of werkgevers in elke sector de gestelde aantallen hebben gerealiseerd. Deze wetgeving belichaamt een belangrijk streven naar inclusiviteit en gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.

Het gaat over jouKnelpunten
In 2021 en 2022 hebben Natuurlijk Inclusief® en SAM, de beroepsvereniging voor uitvoerders in het sociaal domein, samen een reeks boeiende workshops en interactieve sessies georganiseerd rondom de Wet Banenafspraak. Professionals van gemeenten en het UWV uit het gehele land namen enthousiast deel aan deze sessies. Tijdens deze waardevolle bijeenkomsten kwam een duidelijke behoefte naar voren: de behoefte om praktisch aan de slag te gaan met operationele knelpunten en om de verbinding tussen gemeenten en het UWV te versterken.

Het gaat over jou!
Natuurlijk Inclusief® ondersteunt professionals werkend bij gemeenten, UWV en werkbedrijven o.a. met vragen en knelpunten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Banenafspraak. De afgelopen jaren hebben we signalen opgehaald, sessies verzorgd en over oplossingen gesproken. Het valt ons op dat er knelpunten in de praktijk bestaan die goed op te lossen zijn. Toch gebeurt dat niet.

In juni 2022 ging Natuurlijk Inclusief® in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We deelden onze bevindingen, spraken over oplossingen en daarnaast deden we een aantal aanbevelingen. De eerste aanbeveling legt, wat ons betreft, een belangrijke basis: ‘Het gaat over jou!’.

Wie de schoen past
De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inclusieve arbeidsmarkt vinden wij bij Natuurlijk Inclusief® heel belangrijk en die gaat dus net zo goed over onszelf. Uiteraard gaan we door met het ondersteunen op casusniveau en met (spar)sessies, tegelijk kan er zoveel meer. De operationele knelpunten –die moeten toch gewoon worden opgelost?!

Het is tijd om te doen
Daarom organiseerden we op 3 oktober 2023 de werkconferentie ‘Het gaat (ook) over jou’. Deze werkconferentie stond in het teken van een aantal operationele uitdagingen waar professionals in de dagelijkse praktijk van de Wet Banenafspraak tegenaan lopen. Simpel gezegd gingen we met een aantal problemen naar binnen en kwamen we er met een oplossing of oplossingsrichting weer uit. Voor minder hebben we het niet gedaan!

Voor wie?
Deze werkconferentie was primair bedoeld voor uitvoerenden vanuit gemeenten en UWV die te maken hebben met de Wet Banenafspraak en wordt ook samen met hen voorbereid. Zo sluiten we goed aan bij de vragen uit de praktijk. Uiteraard waren beleidsmakers en andere geïnteresseerden ook van harte welkom op Landgoed de Horst in Driebergen-Rijsenburg (het gaat immers ó ó k over hen).Landgoed de Horst

Zoals we dingen zien
Een mooie quote uit de Talmud is: “We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals wij zijn.” Dat zegt iets over de mens die we zijn, hoe we in elkaar steken en naar de wereld kijken, maar ook vanuit welk (professioneel) perspectief we denken en handelen.

Daarom mag: “wij zijn de inclusieve samenleving” het uitgangspunt zijn. Integraal in ons benaderen. Inclusief in ons denken en handelen. Compleet in ons resultaat. En dat begint bij de vraag: welke stap hoort bij mij? Want, het gaat ook over jou.

Ben jij ook betrokken bij de uitvoering van deze wet en wil je graag met andere professionals hierover in gesprek gaan om jouw kennis en/of uitdagingen met elkaar te delen? Meld je hier dan aan voor de Werkconferentie op 3 oktober!