Werksessie ‘Wat te doen met de Wet Poortwachter’?

Wanneer een geplaatste kandidaat uit het Doelgroepenregister tijdens dat dienstverband ziek wordt, langdurig ziek blijft en ziek uit dienst gaat, worden gemeenten uiteindelijk geconfronteerd met de uitvoering van de Wet Poortwachter. Vaak zijn zij hier intern niet op ingericht en/of worden hier pas vlak voor het tweede ziektejaar ingaat van op de hoogte gesteld.

In een boeiende werksessie, onder de deskundige begeleiding van Klariena Bouma (Klariena Bouma Advies) gingen gemeente ambtenaren, regionaal arbeidsdeskundigen van UWV en medewerkers werkbedrijven samen aan de slag om een doeltreffende aanpak te ontwerpen waarmee gemeenten deze uitdaging met vertrouwen tegemoet kunnen treden.

De deelnemers kwamen tot de volgende conclusies:

  • Niet alle medewerkers van gemeenten en UWV zijn goed op de hoogte van de processen
  • Werkgevers moeten vanaf de start geïnformeerd worden over de route bij ziekte
  • We willen eerder specifieke gegevens kunnen delen

Hiervoor ontwikkelen we:

  1. Checklist Wet Verbetering Poortwachter bij de doelgroep Banenafspraak
  2. Routekaart voor werkgever, klant, gemeente en UWV

De komende tijd gaat Natuurlijk Inclusief® aan de slag met het vormgeven van deze producten. De uitwerkingen worden landelijk gedeeld. Wil jij hierbij betrokken zijn en meedenken over de vorm, de inhoud en de verspreiding van de tools? Meld je dan aan via info@natuurlijkinclusief.nl o.v.v. ‘Uitwerking Poortwachter’.

Om de uitwerkingen van de Werkconferentie Wet Banenafspraak te ontvangen, meld je je aan via gijz@natuurlijkinclusief.nl.