Ik kan iedereen adviseren samen te werken met Natuurlijk Inclusief®. Ze kijken echt naar de toegevoegde waarde van D&I voor jouw bedrijf. We hebben geleerd niet zomaar losse activiteiten in te zetten (op het gebied van D&I), maar dat het belangrijk is te handelen vanuit de visie (van je bedrijf) zodat je acties meerwaarde hebben. Dit hebben we weten om te zetten naar een concreet meerjarenplan waarmee we daadwerkelijk, intern en maatschappelijk, verschil kunnen maken.

We ervaren de ondersteuning van Natuurlijk Inclusief® als erg prettig. Vooral het meebewegen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie in het vaststellen van doelstellingen en de totstandkoming van het plan van aanpak stellen we op prijs. Daarnaast hebben we heel snel kunnen handelen dankzij de doortastendheid en punctualiteit. Uiteindelijk ligt er nu een haalbaar en behapbaar Plan van Aanpak.

Bij Sociaal Domein Online zijn we blij met de verbindingen die Natuurlijk Inclusief® weet te leggen. Ze zetten inclusief ondernemen en inclusief werkgeverschap op de kaart en zorgen voor laagdrempelige kennisoverdracht t.a.v. SROI en de Wet Banenafspraak.

Ik ervaarde de bijdrage van Natuurlijk Inclusief® (..) als heel authentiek en waardevol in onze beweging naar een inclusievere en diverse organisatie.

De adviseurs van Natuurlijk Inclusief® zijn oprechte ondernemers, ze gaan niet voor de snelle winst, maar altijd ook voor de maatschappelijke winst.