Diversiteit en inclusie

“Diversiteit en inclusie is onze dagelijkse realiteit”

In vele opzichten is de huidige samenleving waarin wij leven en werken als zeer divers te beschouwen. Zo zijn er verschillen qua gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie en opvattingen, maar ook qua functiebeperking en leeftijd.

Natuurlijk Inclusief® is ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie waarde toevoegen aan onze maatschappij, onze onderneming, onze dienstverlening en daarmee aan de kernactiviteiten van onze opdrachtgevers. Diversiteit en inclusie zijn dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. De directie van Natuurlijk Inclusief® ziet dat organisaties waarin diversiteit en inclusie belangrijke factoren zijn meer uitblinken, innovatiever zijn en handelen vanuit een breder perspectief.

Natuurlijk Inclusief® werkt graag samen met getalenteerde medewerkers, kandidaten, leveranciers en opdrachtgevers voor wie diversiteit en inclusie net zo waardevol en belangrijk zijn als voor ons. Natuurlijk Inclusief® streeft daarbij tevens naar een divers personeelsbestand op het gebied van gender, nationaliteit, seksuele voorkeur/oriëntatie, cultuur, religie, opvattingen, functiebeperking en leeftijd. Het zit in ons DNA verankerd en daarmee wordt de waarde die we hechten aan diversiteit en inclusie soms bewust, maar veelal onbewust bevestigd.

Natuurlijk Inclusief® wil een organisatie zijn met een werkcultuur, waarin een ieder zich welkom, uitgedaagd, ondersteund en geaccepteerd voelt en biedt haar medewerkers een kans om succesvol te zijn binnen een onderneming met een inclusieve werkcultuur die diversiteit omarmt en bij andere ondernemingen stimuleert. Daarmee maken wij een verschil en dat vormt een van de pijlers van ons succes. Sterker nog, het is waarom we bestaan.

ICQ Groep is het label Natuurlijk Inclusief® gestart met als primair doel overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen met hun ambities op het gebied van SROI, Wet Banenafspraak en Inclusief Werkgeverschap. Ook ondersteunen wij ondernemers om zich (lokaal) te verbinden in het kader van impact ondernemen en dragen wij bij aan een positiever en meer realistisch beeld van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Voor die laatste groep werken wij nauw samen met de overige labels van ICQ Groep om HBO en WO geschoolde mensen die, om welke reden dan ook moeite hebben bij het vinden van een passende functie of werkgever, te bemiddelen. ICQ Groep bemiddelt deze talenten actief en laat opdrachtgevers kennis maken met de expertise en potentie van deze groep professionals. zo kunnen zij terugkeren in het arbeidsproces. Daarom activeert Natuurlijk Inclusief® haar opdrachtgevers om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan Social Return on Investment (SROI).

Natuurlijk Inclusief® zorgt voor een inclusieve samenleving die wérkt. Dat doen wij het liefst samen met onze interne partners, onze klanten, met andere impact ondernemers en met ervaringsdeskundigen, onder het motto: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.