Onze Methode

Bij Natuurlijk Inclusief® zetten wij in op het stimuleren van een inclusieve bedrijfsomgeving. Dat doen we met zeven zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Bij elk bedrijf, bij elke organisatie is dat recept weer anders. En iedere organisatie begint op haar eigen manier.

Een inclusieve omgeving besteedt aandacht aan:

• Bewustwording en draagvlak
Als werkgever neem je de stap tot inclusief werkgeverschap. Samen met alle collega’s maak je er een succes van. Daarom besteed je aandacht aan een bedrijfscultuur die inclusie ondersteunt.

• Visie en ontwikkeling
Waarom is inclusief werkgeverschap voor jouw organisatie belangrijk? Wat wil je ermee bereiken? Gedragen inclusie is een kernwaarde voor jouw bedrijf.

• Strategie en beleid
Inclusief werkgeverschap gaat over jouw financiële én maatschappelijke businesscase. Wees duidelijk in jouw doelen op het gebied van inclusief ondernemerschap en ontwikkel een plan.

• Communicatie en campagne
Ga in gesprek over jouw plannen, zowel intern en extern. Kies een benadering en een campagne die bij jou past. Natuurlijk inclusief werkgeverschap is ook het delen van successen en vragen die je hebt.

• Implementatie en borging
Net als de nieuwe medewerker verdien ook jij zorg en ondersteuning om van inclusief werkgeverschap een succes te maken. Hoe zorg je ervoor dat jouw inzet op inclusie duurzaam is? Hoe sluit je aan bij wat al is en de mensen die je al in dienst hebt?

• Monitoren en evalueren
Net als bij al jouw andere bedrijfsactiviteiten heb je doelstellingen die je in de gaten houdt en zo nodig bijstuurt. Zijn de effecten zichtbaar? Kan het beter of anders? Geef inclusie een plek binnen jouw reguliere jaarplancyclus.

• Meten van impact
Inclusie betekent dat we naast de financiële impact ook de maatschappelijke impact als basis zien voor groei en welvaart. Door te meten maken we deze zichtbaar en zien is altijd groei!

Inclusie is geen vinkenlijstje waarbij je stap voor stap alle onderdelen afgaat. Een Natuurlijk Inclusief® bedrijf investeert in een bedrijfsomgeving en -cultuur waar inclusie de norm is. Daarom is de eerste stap: zien! Het zien van wat jouw bedrijf wil en nodig heeft, het zien van de mogelijkheden en ondersteuning die je kan krijgen, het zien van de mensen die je al in dienst hebt en de mensen die je verwelkomt.

Natuurlijk Inclusief® kijkt met je mee en ondersteunt jou in het creëren van jouw eigen inclusieve bedrijfsomgeving. Meer weten over onze methode Natuurlijk Inclusief®? Neem contact op via info@natuurlijkinclusief.nl of tel. 055-3031462