Natuurlijk Inclusief® is één van de organisatoren van het Inclusief Ondernemerscafé in Woerden. Onze betrokkenheid begon tijdens het festival ‘Iedereen doet mee’ in de gemeente Woerden toen we in september 2021 (toen nog vanuit ICQ-Talent Profs) een workshop gaven ter introductie van inclusief werkgeverschap. Hoewel we een duidelijke behoefte hoorden in deze gemeente, bleek het nog niet zo gemakkelijk de ondernemers te enthousiasmeren. Met een kleine groep maakten we deze belangrijke start.

Deze groep besloot dat er een vervolg moest komen. Niet eenmalig, maar een structurele verbinding tussen de ondernemers op het gebied van inclusief werkgeverschap. Het duurde even voordat we deze afspraak met elkaar verzilverden, maar op 22 en 29 maart vonden twee Inclusief Ondernemerscafés plaats die het begin mochten zijn van een impact keten reactie!

Wil je in jouw regio ook een ondernemerscafé realiseren? Meld je aan via gijz@natuurlijkinclusief.nl