Een effectief inclusief beleid

Voor een effectief (diversiteits- en) inclusie beleid zijn een aantal voorwaarden. Onderzoek wijst uit dat de volgende randvoorwaarden van belang zijn:

  • De expliciete wil bij de top van de organisatie om van duurzaamheid, diversiteit en inclusie een succes te maken;
  • Het stellen van concrete doelen die aan termijnen worden gebonden;
  • Een structuur waarbinnen een beleid voor diversiteit en inclusie vorm krijgt, dat wil zeggen helder vastgelegde verantwoordelijkheden en vastgelegde procedures op het vlak van verantwoording van resultaten van D&I beleid (accountability);
  • De aanwezigheid van deskundigheid op vlak van duurzaamheid, diversiteit en inclusie binnen de organisatie;
  • De beschikbaarheid van financiële en mogelijke andere middelen en (HR-)instrumenten;
  • Beschikbaarheid van relevante data om de voortgang van het proces van D&I beleid regelmatig te kunnen meten;
  • Een klimaat waarin diversiteit en inclusie leeft en in de gehele organisatie wordt gewaardeerd.

Model Natuurlijk Inclusief®

Bij Natuurlijk Inclusief® hebben we de verschillende randvoorwaarden en principes die uit de onderzoeken en de praktijk komen vertaald naar zeven ingrediënten. Deze zeven ingrediënten zijn altijd van belang bij het bereiken van diversiteit en inclusie binnen een bedrijf. Voor elk bedrijf en elke organisatie is het recept echter anders. Er is geen absolute volgorde, maar altijd maatwerk.

Benieuwd hoe het D&I recept voor jouw bedrijf eruit ziet? Bekijk hier ons aanbod of neem meteen contact op via info@natuurlijkinclusief.nl