Natuurlijk Inclusief® ondersteunt overheden en bedrijven bij hun doelstellingen op het gebied van de Wet Banenafspraak. Dit doen wij vanuit onze jarenlange ervaring binnen de overheid en met deze wet op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het gaat over jouWij bieden:
• Een scan van uw bedrijfsprocessen om de mogelijkheden in beeld te brengen;
• Advies over het aannemen van kandidaten met een arbeidsbeperking;
• Het implementeren van de benodigde processen (plug & play);
• Voorlichting en training op het gebied van de Wet Banenafspraak en doelgroepen;
• Stimuleren van interne ambassadeurs en positioneren van eigenaarschap.

Specifiek voor overheden bieden wij:
• Beleidsadvies op het gebied van de Wet Banenafspraak, instrumenten en cao’s;
• Het maken van afspraken met werkgevers en sociale partners;
• Het verzorgen van werksessies om regio specifieke vraagstukken aan te pakken.

Waar gaat het over:
Op 11 april 2013 spraken het kabinet en sociale partners af dat zij gezamenlijk 125.000 extra banen creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doel bestaat uit 100.000 extra banen binnen de marktsector en 25.000 extra banen binnen de overheid

Deze banenafspraak én de quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd in de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (Wet BQA) die 1 april 2015 is ingegaan.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Elk jaar wordt op landelijk niveau gekeken of de werkgevers de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden.

Wet Banenafspraak bij gemeenten en UWV
Gemeenten zijn binnen de banenafspraak verantwoordelijk voor de re-integratie van de doelgroep die in het doelgroepregister is opgenomen. Vaak zijn er wel regionale en lokale afspraken gemaakt, toch is er nog steeds veel onduidelijkheid. Wat hoort bij gemeenten en wat bij UWV? Het lijkt een simpele vraag. In de praktijk blijkt echter dat hier verschillend mee wordt omgegaan. Zeker wanneer een doelgroeper (langdurig) ziek wordt, gaan er vaak zaken mis.

Ook waar het de interne processen betreft is er bij gemeenten en UWV ruimte voor verbetering. We merken dat de vragen volop bij ons binnenkomen, maar een structurele oplossing ontbreekt. Daarom organiseert Natuurlijk Inclusief® regionale werksessies met betrokken partners om regionale of lokale uitdagingen gezamenlijk bij de kop te pakken. Daarnaast zijn wij in gesprek met het Rijk over de knelpunten die wij signaleren.

Regelmatig geven wij de workshop ‘Wet Banenafspraak in de praktijk’ voor gemeenten en medewerkers UWV. Kijk hier voor ons complete opleidingsaanbod. Vind hier de factsheets ‘Wet Banenafspraak’ en ‘Route bij ziekte’.

Wet Banenafspraak bij bedrijven
Steeds meer bedrijven maken de stap naar inclusief werkgeverschap. Een manier om dat te doen is door het aanbieden van een banenafspraak baan – een baan voor medewerkers die onder de doelgroep banenafspraak vallen. Het creëren van een inclusieve bedrijfsomgeving kan ingewikkeld zijn. Daarom is het prettig wanneer een deskundige meekijkt naar de processen en functies binnen uw bedrijf. Natuurlijk Inclusief® voert een scan uit om de mogelijkheden binnen uw bedrijf in beeld te krijgen. U krijgt inzichtelijk welke instrumenten voor u van toepassing zijn en welke stap het beste bij u past. Indien gewenst helpen wij ook met het vinden en plaatsen de nieuwe medewerkers. Dit doen wij in samenwerking met ons zusterlabel ICQ-Talent Profs.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe Natuurlijk Inclusief® u kan helpen om uw doelstellingen op het gebied van de Wet Banenafspraak vorm te geven? Neem dan contact op via info@natuurlijkinclusief.nl