Werksessie ‘We willen met elkaar in gesprek, hoe organiseren we dit?’

Er zijn van die momenten waarop een open dialoog tussen gemeenten, UWV en de kandidaat van onschatbare waarde is. Echter, het ontbreekt vaak aan gestandaardiseerde kaders of formele afspraken voor deze cruciale ‘3-overleggen’. Wanneer er geen duidelijke communicatiestructuren zijn, kan het organiseren van deze gesprekken een uitdaging zijn. Tijdens de werksessie, begeleid door Inge Orlemans (Natuurlijk Inclusief®) spraken professionals hierover door.

Wat direct ter sprake kwam waren de verschillen in culturen tussen gemeenten en UWV. Beide organisaties hebben verschillende verantwoordelijkheden waar het de uitvoering van de banenafspraak aangaat. Soms is het ook lastig elkaar te kennen en met elkaar te verbinden.

De eerste stap hierin, vond de groep, is het hebben van een gezamenlijk doel, een gezamenlijke visie. Die lijkt misschien een open deur omdat het doel landelijk bepaald wordt. Toch is het belangrijk met elkaar op één lijn te zitten. De aanwezige gemeenten koppelden hier meteen een uitnodiging aan vast: kom eens bij ons een kijkje nemen.

Waar in de regionale WSP’s jaren geleden flink is geïnvesteerd in het elkaar leren kennen en samenwerken, zie je dat dit op andere afdelingen niet is gebeurd. Verloop heeft hier over de jaren ook aan bijgedragen: we kennen elkaar niet meer. Het is daarom belangrijk te werken aan de onderlinge verbanden. Dit kan door het organiseren van een regionaal casusoverleg, door bij elkaar op bezoek te gaan, door voorlichting over en weer te organiseren of door samen een ‘doe-dag’ te organiseren. De tips en tricks van deze sessie worden door Natuurlijk Inclusief® uitgewerkt en uiteraard met iedereen gedeeld.

En dan het 3-gesprek, of zoals het in de werksessie is gaan heten: het cliëntgesprek. Wanneer die gezamenlijke visie is neergezet en de lijnen tussen gemeente en UWV zijn versterkt, is de basis gelegd voor het organiseren van cliëntgesprekken. Hierbij is het van belang de ruimte van de wet- en regelgeving te benutten. Mensen hebben vaak het gevoel dat er weinig ruimte is om samen te werken. De AVG wordt dan vooral als beperkend ervaren. Toch is er meer mogelijk dan men vaak denkt en in een cliëntgesprek zorg je voor een aanpak op maat en kijk je naar wat nodig is.

De deelnemers kwamen tot de volgende conclusies:

  • Het begint bij een gezamenlijk doel of gezamenlijke visie;
  • Er mag gewerkt worden aan de onderlinge banden tussen gemeenten en UWV;
  • Een regionaal casusoverleg kan helpend zijn;
  • We lopen soms vast met de AVG;

De komende tijd werkt Natuurlijk Inclusief® het format voor een 3-gesprek uit. De uitwerkingen worden landelijk gedeeld.
Daarnaast delen we een aantal tips voor het werken aan de onderlinge banden en het opzetten van een regionaal casusoverleg. Hiervoor verbinden we jullie graag met regio’s waar mooie voorbeelden zijn ontstaan en collega’s die kunnen helpen verder te komen.

Verder werken we aan aanbod m.b.t. de AVG. We merken dat we vaak horen: “Dat kan toch niet worden opgelost?”. Het vertrouwen is er niet, maar de behoefte leeft wel. Natuurlijk Inclusief® werkt samen met een privacy deskundige aan aanbod en we kunnen je vertellen: Het kan wél.

Wil je meer weten over het aanbod op het gebied van de AVG of heb je een specifieke vraag? Laat het weten via info@natuurlijkinclusief.nl o.v.v. ‘AVG’ of via tel. 055-3031462.

Wil jij betrokken zijn en meedenken over de uitwerking van het format? Meld je dan aan via info@natuurlijkinclusief.nl o.v.v. ‘3-gesprek’.

Om de uitwerkingen van de Werkconferentie Wet Banenafspraak te ontvangen, meld je je aan via gijz@natuurlijkinclusief.nl.