Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor de Global Goals!

Wat zijn de Global Goals?

In 2015 gingen wereldleiders akkoord met 17 Global Goals (officieel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Het is nu vijf jaar later en we hebben meer werk dan ooit te doen. Deze doelen hebben de kracht om tegen 2030 een betere wereld te creëren door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen is het nu aan ons allemaal, overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Bij Natuurlijk Inclusief® vinden wij het belangrijk ons steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Hierin hoeven we niet afhankelijk te zijn van wat een overheid voor ons regelt. Daarom zetten wij ons zelf op een aantal goals actief in.

Doel 4.4 – Het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden voor goed werk en ondernemerschap verhogen

Natuurlijk Inclusief® ondersteunt werkgevers in de stap naar inclusief werkgeverschap. Wanneer werkgevers klaar zijn die rol in te vullen, betrekt Natuurlijk Inclusief®  de andere labels van ICQ Groep hierbij. Samen brengen we professionals in beweging en dat gaat om meer dan alleen de beweging van werkzoekend naar werk. We brengen talentvolle mensen in positie door ze een (aanvullende) training te bieden, te begeleiden en te verbinden met de juiste werkgever als onderdeel van een invulling op het gebied van SROI, Wet Banenafspraak en inclusief werkgeverschap. Omdat onze partner labels zich gespecialiseerd hebben op IV/ICT, Interimmanagement, Projectmanagement & Projectondersteuning, Organisatie, Advies, Bedrijfsvoering, HR, Finance en het Sociaal Domein, zijn we binnen  ICQ Groep van alle markten thuis.

Doel 10.2 – De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status

Een hele mond vol en dat geeft meteen aan hoeveel exclusie er nog plaatsvindt. Natuurlijk Inclusief® zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen wij door zelf het goede voorbeeld te geven en anderen te laten zien hoe het kan. We adviseren overheden over hun SROI beleid en ondersteunen hen in het gesprek met hun leveranciers over de invulling van SROI. Met onze kennis van en ervaring met zowel overheid als de markt, weten we een brug te slaan tussen deze twee partijen. Ook helpen we overheden, bedrijven en organisaties met hun eigen invulling op het gebied van SROI, Wet Banenafspraak en/of inclusief werkgeverschap. We laten zien dat het mogelijk is de financiële doelstellingen met de maatschappelijke doelstellingen te verenigen. Het kan! Daarnaast voeren wij campagne voor een positiever en meer realistisch beeld van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel 12.6 – Bedrijven aanmoedigen tot duurzame praktijken en het integreren van duurzaamheidsinformatie in hun verslaglegging.

Als bedrijf kan je een groot verschil maken door je ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom nemen we bij Natuurlijk Inclusief® elk jaar doelstellingen in ons jaarplan op die betrekking hebben op het milieu en/of duurzaamheid. Eén van die doelstellingen is dat wij steeds minder papier gebruiken. Verder werken we aan het reduceren van de CO2 uitstoot per medewerker en zijn we bewust en zuinig met energie. We monitoren deze doelstellingen via een milieu dashboard en rapporteren hoe we aan deze doelstellingen voldoen. Elk jaar kijken we naar de mogelijkheden het nog een stukje beter te doen.

Doel 12.7 – Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen

Natuurlijk Inclusief® werkt regelmatig in opdracht van de overheid. Hierin nemen wij onze kennis van en ervaring met duurzaamheid altijd mee. Of het nu gaat om arbeid, inclusie of milieu; wij helpen overheden hier vorm aan te geven in beleid en in uitvoering. Dat doen we door te laten zien wat mogelijk is en mensen enthousiast te maken over de Global Goals. Hierin nemen wij onze ambassadeurs rol serieus.

Doel 17.17 – Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen

Samen kom je verder is ons devies! Daarom werken wij samen met publieke, private en maatschappelijke partners om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Een voorbeeld is onze partnership met Sociaal Domein Online. Dit platform verbindt professionals binnen het sociaal domein om zo op oplossingsgerichte wijze knelpunten aan te pakken en bij te dragen aan een meer inclusief en verbonden sociaal domein. Verder werken we samen met inclusieve ondernemingen zoals Zuivere Koffie om volledig en gevarieerd te kunnen adviseren over de invulling van een SROI doelstelling. We hoeven niet alles zelf te doen! Partners met een sociale instelling vinden we ook terug in de City Deal Impact Ondernemen. Door hieraan deel te nemen, verbinden we ons voor drie jaar aan het werken aan oplossingen op het gebied van inclusie en duurzaamheid. Net zo belangrijk vinden we onze verbindingen met ongekende talenten; mensen die vanwege een ‘label’ niet aan het werk komen, maar die talentvol zijn en gemotiveerd. Wij leren veel van hen en de uitdagingen die zij op hun pad krijgen.

Meer weten over hoe wij ons inzetten voor de Global Goals? Ook partner worden in onze missie van een inclusieve en duurzame samenleving? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs.