Diversiteit en inclusie

Diversiteit en Inclusie (D&I)

Iedere werkgever kan divers en inclusief werkgever zijn – dat is onze belofte!

We krijgen regelmatig de vraag van bedrijven om een checklist of stappenplan waarmee ze diversiteit en inclusie kunnen opnemen in hun bedrijf. Dat is niet zo gek; er zijn immers veel instrumenten en diensten op dit vlak beschikbaar. Hiermee kan het overkomen dat je D&I makkelijk tussendoor implementeert en dan klaar bent. Maar zeg nu eerlijk: als de inclusieve arbeidsmarkt zo eenvoudig was, dan hadden we die toch al bereikt?

Instrumenten zijn waardevol, want ze helpen ons diversiteit en inclusie toegankelijk en haalbaar te maken. Tegelijk is D&I niet iets voor ‘erbij’. Willen we een duurzame aanpak van diversiteit en inclusie, dan is er meer nodig. Een instrument werkt namelijk alleen wanneer het landt op een basis van cultuur, waarden en gedrag: de manier van werken. D&I implementeren is een verandertraject en dat kost tijd en aandacht.

Om te beginnen wil je dat diversiteit en inclusie van meerwaarde zijn voor jouw bedrijf. De meerwaarde van D&I kan worden vertaald naar economische meerwaarde en naar kwaliteitsverbetering voor de organisatie. Een bedrijfsmatige aanpak van inclusie is van belang om de urgentie te verhogen en resultaatgericht te werken aan diversiteit en inclusie. Je wil dus vastleggen wat inclusie kan opleveren en wat het belang is voor jouw bedrijf hiernaar te streven. Dit begint met een visie op inclusie en gaat verder met een concrete uitwerking.

Er zijn verschillende vormen van meerwaarde van diversiteit en inclusie die je als bedrijf kunt zien: het beter benutten van de arbeidsmarkt, groei in de afzetmarkt, betere bedrijfsvoering, (product)innovatie, betere financiële prestaties, meer voldoening en behoud van medewerkers. Daarnaast kan een intrinsieke keuze vanuit een maatschappelijke opgave reden zijn om inclusie aan te pakken. Maar vergeet niet de enorme krapte op de arbeidsmarkt! Er zijn veel bedrijven die aan het gebrek aan personeel onderdoor gaan. Dan lijkt divers en inclusief werkgeverschap misschien een extra last, maar het kan een zegen zijn.

Wanneer je de noodzaak van diversiteit en inclusie verbindt aan de organisatiedoelen van jouw bedrijf dan creëer je urgentie. Wanneer de vorm van inclusie ook nog eens helpend is om jouw organisatie doelen te behalen, dan heb je de meerwaarde te pakken.

Onze visie is dat we allemaal samen bijdragen aan een ‘Natuurlijk Inclusieve’ samenleving. Dat doen we niet vanuit een checklist waarbij je stap voor stap alle onderdelen afgaat. Een Natuurlijk Inclusief® bedrijf investeert in een bedrijfsomgeving en -cultuur waar diversiteit en inclusie de norm is.

Hiervoor gebruiken wij onze methode Natuurlijk Inclusief® die uitgaat van zeven elementen om zo’n bedrijfsomgeving te realiseren. Deze methode gebruiken wij niet als vinkenlijstje of vanuit een absolute volgorde, maar als ingrediënten voor een natuurlijk inclusieve omgeving. Bij elke bedrijf, bij elke organisatie is dat recept weer anders. En iedere organisatie begint op haar eigen manier. Je kiest de benadering die bij jouw bedrijf past.

De zeven ingrediënten hebben we in een model gevat. Met jouw bedrijf starten we met het leggen van een stevig fundament waarden, attitudes en gedrag. Dit doen we o.a. door aan de slag te gaan met de biases binnen je organisatie, het creëren van draagvlak en commitment en met keuzes maken. Je hoeft niet álles te doen wat D&I betreft en wat je doet hoeft niet allemaal vandaag. Vanuit de aangebrachte focus werken we samen met jouw bedrijf toe naar een D&I agenda en zetten deze om in een 1000 dagen plan. Dit plan staat niet los van de bedrijfsvoering, maar maakt er onderdeel van uit. Daar zit het verschil en op deze wijze zorg je voor een duurzame inzet op diversiteit en/of inclusie die complementair is aan jouw bedrijf.

Start vandaag nog en meld je aan voor de incompany D&I Versneller van Natuurlijk Inclusief®.

Ons complete aanbod vind je hier.