SROI voor bedrijven

Het SROI Expertisecentrum van Natuurlijk Inclusief® faciliteert overheden en bedrijven in het bereiken van hun SROI-doelstellingen. Dit doen wij door onze expertise op het gebied van SROI en onze jarenlange werkervaring binnen zowel publieke als private partijen beschikbaar te stellen.

Wij bieden:
• Het beantwoorden van vragen over SROI wanneer u van plan bent in te schrijven op een aanbesteding;
• Het schrijven van de SROI-paragraaf als onderdeel van uw SROI-verplichting;
• Advies over de invulling van de SROI-verplichting;
• Het helpen bij het invullen van de SROI-verplichting door het detacheren van geschikte kandidaten en/of verbinden aan impactvolle inkoop;
• Het faciliteren van de administratie en verantwoording die met een SROI-verplichting samengaat;
• Het monitoren en evalueren van de resultaten;
• Voorlichting en training op het gebied van SROI en specifieke doelgroepen.

SROI bij bedrijven
Steeds meer overheidsorganisaties geven vorm aan hun social return doelstellingen (SROI). Door het instrument SROI integraal toe te passen op alle aanbestedingen, krijgen werklozen (al dan niet met een kwetsbaarheid) meer kansen op de arbeidsmarkt en is het mogelijk invloed uit te oefenen op duurzaamheid en circulariteit. Als bedrijf is het echter niet altijd vanzelfsprekend een SROI-verplichting in te vullen. Niet alle overheidsorganisaties faciliteren hun leveranciers voor, tijdens en na de inschrijving op een aanbesteding.

Bij onze begeleiding van SROI-trajecten vallen ons een aantal zaken op:
• De SROI-verplichting sluit vaak onvoldoende aan op de mogelijkheden die leveranciers hebben;
• De invulling van de SROI-verplichting wordt vaak niet (goed) gemonitord;
• Leveranciers worden in het SROI-proces onvoldoende gefaciliteerd waardoor het hen niet of onvoldoende lukt hier vorm aan te geven;
• (Potentiële) leveranciers ervaren bij overheidsorganisaties weinig speelruimte de SROI in te vullen op een manier die bij hen past.

Wees niet een van die bedrijven die de SROI-verplichting voor zich uitschuift. Élke ondernemer kan met impact ondernemen, dat is onze belofte. Natuurlijk Inclusief® helpt u daarbij.

Het SROI Expertisecentrum helpt u bij:
1. De voorbereiding op een aanbesteding;
2. Het invullen van uw SROI-verplichting;
3. De verantwoording die met een SROI-verplichting samengaat.

Hierdoor behaalt u de volgende resultaten:
1. Voorbereiden op een aanbesteding
• U kent de mogelijkheden van SROI binnen uw bedrijf.
• U hebt inzicht in de opties op het gebied van SROI-invulling.
• U voegt een deskundige SROI-paragraaf toe aan uw aanbestedingsformulieren.

2. Invullen van een SROI-verplichting
• U weet hoe u het beste uw SROI-verplichting in kunt vullen.
• U heeft een duidelijk en haalbaar SROI-plan.
• U wordt ontzorgd in de matching van kandidaten en hebt meerdere mogelijkheden tot uw beschikking voor het aannemen van een kandidaat.
• U ontzorgd in de administratieve last en in de keten en processen rondom de inzet van de kandidaat.

3. Faciliteren in verantwoording
• U heeft op elk moment inzicht in de voortgang van uw SROI-verplichting.
• U levert rapportages en evaluaties van goede kwaliteit aan de opdrachtgever.
• Eventuele uitdagingen worden tijdig gesignaleerd en verholpen.
• U behaalt tijdig uw SROI-doelstellingen.

Indien gewenst kan het SROI Expertisecentrum de rol van interne SROI contactpersoon op zich nemen. Zo bent u compleet ontzorgd in uw SROI-verplichting en creëert u maatschappelijke impact op een manier die bij uw bedrijf past.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe het SROI Expertisecentrum u kan helpen om uw SROI-inspanningen op strategisch, tactisch en operationeel niveau naar een hoger plan te brengen? Neem dan contact op via sroi@natuurlijkinclusief.nl