Registratie van persoonsgegevens

Factsheet Registratie van Persoonsgegevens

Wanneer bedrijven inzetten op een antidiscriminatie- of diversiteitsbeleid, kan het nodig zijn de diversiteit van medewerkers binnen een organisatie in kaart te brengen. Wanneer dit voor de eerste keer gebeurt, spreken we vaak van een ‘nulmeting’.

Het verzamelen en verwerken van specifieke persoonsgegevens van medewerkers kan helpen om de instroom, doorstroom en uitstroom van specifieke doelgroepen binnen een organisatie te meten, te evalueren en op basis hiervan, indien nodig, acties te ondernemen.

Echter mogen niet alle persoonsgegevens zomaar worden opgevraagd en worden verwerkt. Deze factsheet geeft een kort overzicht over de wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van het opstellen van een diversiteitbeleid binnen een organisatie.