Werkconferentie Wet Banenafspraak

Natuurlijk Inclusief® ondersteunt professionals werkend bij gemeenten, UWV en werkbedrijven met vragen en knelpunten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Het valt ons op dat er knelpunten in de praktijk bestaan die goed op te lossen zijn. Toch gebeurt dat niet.

Daarom organiseren we in 2023 een werkconferentie. Deze werkconferentie zal in het teken staan van een aantal operationele uitdagingen waar professionals in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Simpel gezegd gaan we met een aantal problemen naar binnen en komen we er met een oplossing of oplossingsrichting weer uit. Voor minder doen we het niet!

Deze werkconferentie is primair bedoeld voor uitvoerenden vanuit gemeenten en UWV die te maken hebben met de Wet Banenafspraak. Daarom bereiden we deze conferentie ook graag met jullie voor.

Wil je meedenken over, mee organiseren van, meewerken tijdens de werkconferentie Wet Banenafspraak? Of via de maillijst op de hoogte gehouden worden? Laat dit dan weten via gijz@natuurlijkinclusief.nl