WWB

Programma dinsdag 3 oktober

09:00 Inloop en registratie

09:30 Welkom door dagvoorzitter Gert Klooster

09:50 Van droom naar werkelijkheid
Door Crystal Ziel (Directeur Natuurlijk Inclusief®)

11:00 – 11:45 Deelsessies ronde 1

 • Werksessie: Wat te doen met de Wet Poortwachter? (deel 1)
  Wanneer een geplaatste kandidaat uit het Doelgroepenregister tijdens dat dienstverband ziek wordt en ziek blijft, worden gemeenten uiteindelijk geconfronteerd met de uitvoering van de Wet Poortwachter. Vaak zijn zij hier intern niet op ingericht en/of worden hier pas vlak voor het tweede ziektejaar ingaat van op de hoogte gesteld. Tijdens deze werksessie ontwerp je, onder begeleiding van een deskundige facilitator, een aanpak voor gemeenten hoe om te gaan met de Wet Poortwachter. De uitkomsten worden landelijk gedeeld.
 • privacyWerksessie: Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen? (deel 1)
  Gemeenten en UWV’s werken samen bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Er is veel geregeld rondom het delen van gegevens, toch lopen de professionals in de praktijk tegen zaken aan. Zo krijgen bijvoorbeeld gemeenten van UWV geen probleemanalyse omdat dit vanuit de AVG niet mag worden gedeeld. Tijdens deze werksessie werk je, onder begeleiding van een deskundige facilitator, aan de voorwaarden om te komen tot een afwegingskader voor het delen van gegevens op een wijze die compliant is met de AVG. Deze voorwaarden worden in een vervolgsessie (na de werkconferentie), samen met een privacy deskundige, uitgewerkt tot een afwegingskader en stappenplan dat landelijk gebruikt kan worden.
 • Lezing: Onbeperkt aan de Slag met Nico Blok
  Nico Blok is een bekende waar het om de Wet Banenafspraak gaat. Hij vertelt over de uitdagingen die hij zelf heeft ervaren en over zijn werk bij ‘Onbeperkt aan de Slag’.
 • Workshop: Jobcarving en functie creatie – Wat is er voor nodig? met Suzanne Reep
  Een manier om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is door gebruik te maken van jobcarving en/of functiecreatie. Suzanne Reep (Possible Impact) gaat op beide instrumenten in vanuit een unieke invalshoek. Zo vind je antwoord op de vraag: Wat is hier eigenlijk voor nodig?

12:00 – 12:45 Lunch en muzikaal intermezzo

13:00 – 13:45 Deelsessies ronde 2

 • Werksessie: Wat te doen met de Wet Poortwachter? (deel 2)
  Vervolg op sessie ronde
 • Werksessie: Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen? (deel 2)
  Vervolg op sessie ronde 1
 • Werksessie: We willen met elkaar in gesprek, hoe organiseren we dit? (deel 1)
  Er zijn momenten waarin het zinvol is als gemeente en UWV samen met de kandidaat in gesprek te gaan. Echter, er is geen vast format of vaste afspraak over een 3-overleg met kandidaat, gemeente en UWV. Op het moment dat er geen onderlinge korte lijntjes bestaan, is zoiets lastig te organiseren. Tijdens deze werksessie ontwikkel je een format voor een drie-gesprek dat collega’s door het heel het land kunnen gebruiken om onderling afspraken te maken en overleggen te initiëren.
 • Workshop: “Bijpraten met SZW” over verbreding doelgroep banenafspraak met Hiske Andriessen (Ministerie SZW)
  De afgelopen jaren horen we in onze sessies vaak van professionals terug dat ze tegen de grenzen van re-integratie van arbeidsbeperkten lopen. De uitdaging is dat kandidaten die NIET in het doelgroepenregister zitten, maar WEL dezelfde beperkingen ervaren, niet in aanmerking komen voor banenafspraak banen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens de doelgroep banenafspraak te verbreden en neemt je graag mee in de laatste stand van zaken.

14:00 – 14:30 Pauze

14:30 – 15:15 Deelsessies ronde 3

 • Werksessie: We willen met elkaar in gesprek, hoe organiseren we dit? (deel 2)
  Vervolg op sessie ronde 2
 • Panelgesprek: “In gesprek over de Wet Banenafspraak”
  Vanuit verschillende perspectieven wordt gewerkt aan de Wet Banenafspraak. In een dynamisch panelgesprek brengen we een aantal van die perspectieven voor en leggen hen prikkelende vragen en stellingen voor.

15:30 Terugkoppeling opbrengsten
Wij blikken terug op de dag en delen de uitkomsten van de verschillende werksessies. Vervolgens wordt er vooruit gekeken: wat gaan we met deze opbrengsten doen en wie hebben we daarvoor nodig.

16:00 DIMIBO en muzikale afsluiter
Noem het een borrel, noem het een netwerkmoment. In elk geval sluiten we samen af onder begeleiding van heerlijke muziek. Neem de kans elkaar nog even te spreken en misschien wel af te spreken hoe je samen verder gaat; want – Het gaat (ook) over jou!

17:00 Einde