In de aanloop naar de Werkconferentie Wet Banenafspraak bleek er steevast één onderdeel van het programma dat vragen opriep: De werksessie ‘Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen?’. Hoewel dit knelpunt breed werd herkend, bestond er twijfel of we hier wel invloed op hebben, zeker wanneer we binnen één dag een oplossing voor de knelpunten willen realiseren. Aan de slag met privacy – dat kan toch niet?

We kregen deze werksessie dan ook niet vol en het werd van het programma geschrapt. Toch stond dit knelpunt niet zomaar op de agenda. Tijdens gesprekken met de werkgroep van de werkconferentie bespraken en kozen we diverse knelpunten die een groot verschil zouden maken in de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Steeds kwam het knelpunt ‘gegevens delen’ ook naar voren. Er is al veel geregeld op dit gebied, maar wanneer er sprake is van ziekte bij een kandidaat, mag UWV de probleemanalyse niet delen. Zowel vanuit UWV als gemeenten hoorden we: dit is een probleem.

En ook tijdens de Werkconferentie Wet Banenafspraak zelf kwam de vraag, in andere sessies, telkens weer naar voren. De deelnemers hebben een duidelijke behoefte, echter, diezelfde professionals zien dit probleem als een die niet op te lossen is, althans niet door de uitvoering zelf en zeker niet tijdens een werkconferentie. Toch denken wij van Natuurlijk Inclusief® hier anders over en dat heeft een reden.

Al enige tijd zijn we verbonden met een privacy deskundige met een stevige juridische achtergrond en vele jaren ervaring in vraagstukken bij gemeenten en andere overheidsorganisaties. Hierbij gaat ze vaak aan de slag in een afgewogen mix tussen beleid en praktijk. Een van de actuele specialisaties van deze deskundige is privacy, waar zij een door VNG bekroonde best practice in Nederland heeft geleid. We zijn momenteel met haar in gesprek over het alsnog aanbieden van een training; ‘Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen?’

privacy

Het doel van de training is om eerst voorwaarden op te stellen voor een afwegingskader en deze vervolgens uit te werken tot een algemeen afwegingskader en een stappenplan. Van hieruit zijn er verschillende verdiepingsslagen te maken en die maken we graag met gemeenten en UVW.

De privacywetgeving kan spannend zijn wanneer je niet alle mogelijkheden kent. Wij staan voor werken in de geest van de wet en met hart voor de mens. Vanuit dat hart is veel mogelijk, ook binnen de AVG.

Uitvoerders van gemeenten, UWV en werkbedrijven kunnen zich nu al voor deze training aanmelden. Dat kan via info@natuurlijkinclusief.nl o.v.v. ‘AVG’.