In de aanloop naar de Werkconferentie Wet Banenafspraak toe is er één onderdeel op het programma dat vragen oproept: De werksessie ‘Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen?’. Hoewel dit knelpunt breed wordt herkend, bestaat er twijfel of we hier wel invloed op hebben, zeker wanneer we binnen één dag een oplossing voor de knelpunten willen realiseren. Aan de slag met privacy – dat kan toch niet?

Toch staat dit knelpunt niet zomaar op de agenda. Tijdens gesprekken met de werkgroep van de werkconferentie bespraken en kozen we diverse knelpunten die een groot verschil zouden maken in de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Steevast kwam het knelpunt ‘gegevens delen’ ook naar voren. Er is al veel geregeld op dit gebied, maar wanneer er sprake is van ziekte bij een kandidaat, mag UWV de probleemanalyse niet delen. Zowel vanuit UWV als gemeenten hoorden we: dit is een probleem.

Echter, diezelfde werkgroep ziet dit probleem als een die niet op te lossen is, althans niet door de uitvoering zelf en zeker niet tijdens een werkconferentie. Toch denken wij van Natuurlijk Inclusief® hier anders over en dat heeft een reden.

Al enige tijd zijn we verbonden met een privacy deskundige: Yvonne Sieverts van de ViSi Groep. Yvonne heeft een stevige juridische achtergrond en vele jaren ervaring in vraagstukken bij gemeenten en ander overheidsorganisaties. Hierbij gaat ze vaak aan de slag in een afgewogen mix tussen beleid en praktijk. Een van de actuele specialisaties van Yvonne is privacy, waar zij een door VNG bekroonde best practice in Nederland heeft geleid.

De werksessie ‘Hoe kunnen we zorgvuldig en effectief gegevens delen?’ wordt door Yvonne Sieverts voorbereid met zorgvuldige instructies aan de facilitator. Het doel van de werksessie is om aan het eind van de dag voorwaarden te hebben opgesteld voor een afwegingskader. Hiermee is dit knelpunt het enige waarbij we aan het eind van de dag geen oplossing hebben, maar een oplossingsrichting.

Hoe gaat deze oplossingsrichting ons helpen? Na de werkconferentie organiseert Natuurlijk Inclusief® samen met de ViSi Groep een vervolgsessie, ditmaal door Yvonne Sieverts zelf begeleid. De voorwaarden die tijdens de werkconferentie zijn opgesteld worden uitgewerkt tot een algemeen afwegingskader en een stappenplan. Uitvoerders van gemeenten, UWV en werkbedrijven kunnen zich voor deze vervolgsessie aanmelden. Ook deze opbrengsten worden landelijk gedeeld.

Van hieruit zijn er verschillende verdiepingsslagen te maken en hier gaan we, later dit jaar, graag met gemeenten en UVW over in gesprek. De privacywetgeving kan spannend zijn wanneer je niet alle mogelijkheden kent. De ViSi Groep en Natuurlijk Inclusief® staan voor werken in de geest van de wet en met hart voor de mens. Vanuit dat hart is veel mogelijk, ook binnen de AVG.

Nieuwsgierig naar deze werksessie en wat een afwegingskader voor jou als professional kan betekenen? Meld je dan snel aan voor deze sessie. Want vol is vol.