Vacature Adviseur Onderzoek & Ontwikkeling

Doel van de functie

Vanwege de ontwikkeling van een nieuw impactproduct zijn we voor een periode van 1 jaar op zoek naar een adviseur met kennis van verschillende toegepaste onderzoeksmethoden die een sterke affiniteit heeft met impact ondernemen, SROI en inclusie. Die graag zelfstandig werkt en bekend is met de gemeentelijke overheid.

Het grootste deel van de tijd zal jij je bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw impactproduct. Binnen de kaders van het op te leveren resultaat voer je toegepast onderzoek uit. Van hieruit ontwikkel je de inhoudelijke component van het impactproduct. Gedurende de ontwikkelingsperiode rapporteer je regelmatig aan de directie over de voortgang en eventuele markt gerelateerde ontwikkelingen. Je bent nauw betrokken bij het selecteren en aantrekken van de juiste softwareontwikkelaar. Wanneer de inhoudelijke ontwikkeling staat, adviseer je de softwareontwikkelaar en directie over de benodigde toepassingen en treed je op als adviseur naar potentiële klanten. Naast de ontwikkeling van het nieuwe product ben je bij verschillende andere onderzoeken en ontwikkelingstrajecten betrokken en lever je op constructieve wijze een bijdrage aan de kwaliteit hiervan.

De organisatie waar je komt te werken

Natuurlijk Inclusief® helpt overheden en bedrijven bij hun doelstellingen op het gebied van SROI, Wet Banenafspraak en inclusief werkgeverschap. Wij ondersteunen ondernemers bij het lokaal verbinden rond impact ondernemen. Ook dragen wij bij aan een positiever en meer realistisch beeld van ongekende talenten, onze term voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij vanuit ons SROI Expertisecentrum, met onze methode Natuurlijk Inclusief® en met de campagne Ga ik je zien?!

Organisatorische positie

De Adviseur Onderzoek & Ontwikkeling ressorteert hiërarchisch onder de Directeur Natuurlijk Inclusief®.

Resultaatgebieden

Onderzoek

 • Komt samen tot een goede projectopzet.
 • Zoekt naar passende oplossingen voor ontwikkeling en implementatie.
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van het onderzoek.
 • Anticipeert waar mogelijk op vragen en komt op basis daarvan tot een advies.
 • Vormt een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen.
 • Voert een proces- en informatieanalyse uit t.b.v. de inpasbaarheid van de tool in de processen en het systeemlandschap van de klant en legt deze vast.
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van de vraagstelling.
 • Overziet de mogelijke consequenties van het standpunt (risico’s, afbreukrisico’s).
 • Is in staat om de onderzoeksresultaten te vertalen naar instrumenten en tools.

Omgeving

 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met de directie en vraagt actief feedback op eigen ideeën.
 • Weet op de juiste manier stakeholders binnen gemeenten te raadplegen en in te zetten voor het oplossen van de vraagstukken binnen de onderzoeksopdracht.
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de verschillende vraagstukken/onderzoeksopdrachten en evaluaties.

 Werkproces

 • Geeft kaders mee voor het werkproces, o.a. over kwaliteit, inzetten netwerk, opzet en uitvoering van evaluatie en onderzoeksvragen.
 • Is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoek en stuurt tijdig bij.
 • Maakt heldere werkafspraken met en betrekt collega’s bij de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Profiel van de functie

Kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een HBO+ of WO-niveau met een afgeronde opleiding waarbij (toegepast) onderzoek een belangrijk onderdeel was.
 • Je hebt affiniteit met doen van toegepast onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingsvormen. Het helpt als je hier ook werkervaring mee hebt.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het gemeentelijk Sociaal Domein en gemeentelijke monitoring.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van inclusie vraagstukken, impactmetingen en SROI.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en een onderzoek uitvoeren.
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en bent in staat op een prettige manier met potentiële klanten in gesprek te gaan.

Specifieke functiekenmerken

 • Je hebt ervaring met het doen van (toegepast) onderzoek
 • Je hebt kennis van en inzicht in de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Sociaal Domein.

Wie zijn wij?

Natuurlijk Inclusief® maakt onderdeel uit van de ICQ Groep en werkt nauw samen met haar zusterlabel ICQ-Talent Profs; onder andere bij het bemiddelen van ongekende talenten uit de banenafspraak of SROI doelgroep. Alle labels binnen de ICQ Groep zetten zich in voor een inclusieve, werkende samenleving. De onderlinge sfeer is collegiaal en informeel en we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat diversiteit en inclusie de norm is binnen de ICQ Groep en daarmee ook Natuurlijk Inclusief®, nodigen wij alle geïnteresseerden van harte uit te reageren. Hiermee zijn nadrukkelijk ook geïnteresseerden die behoren tot de doelgroep Participatiewet, Wajong, banenafspraak uitgenodigd te solliciteren.

Wat bieden wij:

Wij bieden een veelzijdige functie in een groeiend bedrijf dat zich in al haar dienstverlening inzet voor de inclusieve arbeidsmarkt. Het betreft een parttimefunctie van 24 uur. Het salaris bedraagt maximaal €3800 bruto per maand bij een arbeidsduur van 36 uur per week en daarnaast hebben uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie.

Meer informatie

Voor informatie over de wervings- en selectieprocedure en de functie kun je contact opnemen met Crystal Ziel, Directeur Natuurlijk Inclusief®, 06 18 23 34 93. Wij ontvangen jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 14 januari 2022, per e-mail: info@natuurlijkinclusief.nl