De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 maart het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen: 38 leden stemden tegen, 37 voor. Met het wetsvoorstel wilde het demissionaire kabinet de norm onderschrijven dat bij werving en selectie geen discriminatie mag plaatsvinden.

De verplichting vervalt, maar de noodzaak blijft bestaan! 

In een inclusieve samenleving wordt iedereen volledig geaccepteerd, betrokken en gewaardeerd, ongeacht hun achtergrond, identiteit of omstandigheden. In een inclusieve samenleving worden geen mensen uitgesloten of gediscrimineerd op basis van factoren zoals geslacht, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, handicap, sociaaleconomische status of andere kenmerken.

Vanuit Natuurlijk Inclusief vinden we het jammer dat het wetsvoorstel is verworpen, want wij streven naar een inclusieve samenleving. Het is belangrijk dat ieder individu gelijke kansen heeft. Veel bedrijven streven naar een optimaal beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Vanuit Natuurlijk Inclusief blijven wij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen met onze methode Natuurlijk Inclusief® aan hun aanpak op het gebied van D&I.

Meer informatie over onze methode? Neem contact op via: info@natuurlijkinclusief.nl!