Hoe het allemaal begon

Natuurlijk Inclusief® ondersteunt professionals werkend bij gemeenten, UWV en werkbedrijven o.a. met vragen en knelpunten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Banenafspraak. De afgelopen jaren hebben we signalen opgehaald, sessies verzorgd en over oplossingen gesproken. Het valt ons op dat er knelpunten in de praktijk bestaan die goed op te lossen zijn. Toch gebeurt dat niet.

In juni 2022 ging Natuurlijk Inclusief® in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We deelden onze bevindingen, spraken over oplossingen en daarnaast deden we een aantal aanbevelingen. De eerste aanbeveling legt, wat ons betreft, een belangrijke basis:

‘Het gaat over jou!’.

Wie de schoen past

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inclusieve arbeidsmarkt vinden wij bij Natuurlijk Inclusief® heel belangrijk en die gaat dus net zo goed over onszelf. Uiteraard gaan we door met het ondersteunen op casusniveau en met (spar)sessies, tegelijk kan er zoveel meer. De operationele knelpunten – die moeten toch gewoon worden opgelost?!

Het is tijd om te doen

Daarom organiseren we op 30 mei 2023 de werkconferentie ‘Het gaat (ook) over jou’. Deze werkconferentie zal in het teken staan van een aantal operationele uitdagingen waar professionals in de dagelijkse praktijk van de Wet Banenafspraak tegenaan lopen.

Simpel gezegd gaan we met een aantal problemen naar binnen en komen we er met een oplossing of oplossingsrichting weer uit. Voor minder doen we het niet!

Deze werkconferentie is primair bedoeld voor uitvoerenden vanuit gemeenten en UWV die te maken hebben met de Wet Banenafspraak en wordt ook samen met hen voorbereid. Zo sluiten we goed aan bij de vragen uit de praktijk. Uiteraard zijn beleidsmakers en andere geïnteresseerden ook van harte welkom op Landgoed de Horst in Driebergen-Rijssenburg (het gaat immers óók over hen 12).

Zoals we dingen zien

Een mooie quote uit de Talmud is: “We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals wij zijn.” Dat zegt iets over de mens die we zijn, hoe we in elkaar steken en naar de wereld kijken, maar ook vanuit welk (professioneel) perspectief we denken en handelen.

Daarom mag: “wij zijn de inclusieve samenleving” het uitgangspunt zijn. Integraal in ons benaderen. Inclusief in ons denken en handelen. Compleet in ons resultaat. En dat begint bij de vraag: welke stap hoort bij mij? Want, het gaat ook over jou.