Elk jaar op 25 maart staat de wereld stil bij de tragische erfenis van slavernij en slavenhandel. Deze dag, ingesteld door de Verenigde Naties in 2007, is gewijd aan het herdenken van de miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer werden van één van de meest gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid in de geschiedenis. Het is een moment van reflectie, eerbetoon en bewustwording, gericht op het erkennen van het leed dat is toegebracht en het bestrijden van de voortdurende gevolgen van racisme en vooroordelen.

Gedurende vier eeuwen werden meer dan 17 miljoen mensen gedwongen tot slavernij. Ze werden weggerukt uit hun gemeenschappen, beroofd van hun vrijheid en gedwongen tot een leven van uitbuiting en vernedering. De trans-Atlantische slavenhandel, met zijn gruwelijke praktijken en mensonterende omstandigheden, blijft een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid en wordt terecht beschouwd als een van de grootste schendingen van de mensenrechten die ooit zijn begaan.

Nederland, net als vele andere landen, draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor deze duistere periode. De rol van Nederland in de slavenhandel en het slavernijverleden is een pijnlijke waarheid die niet genegeerd kan worden. Het erkennen van deze geschiedenis is essentieel voor het bevorderen van verzoening, begrip en rechtvaardigheid.

Bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York staat een indrukwekkend herdenkingsmonument genaamd ‘The Ark of Return’. Dit monument dient als een gedenkplaats voor de slachtoffers van slavernij en een symbool van hoop en herinnering voor de toekomstige generaties. Op deze dag komen mensen van over de hele wereld samen om te herdenken, te rouwen en zich te verbinden tot een wereld waarin vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid voorop staan.

De Internationale Dag ter Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Trans-Atlantische Slavenhandel is niet alleen een moment van terugblikken, maar ook een kans om het bewustzijn te vergroten over de voortdurende strijd tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid. Het herinnert ons eraan dat het verleden niet los staat van het heden en dat we gezamenlijk moeten werken aan een toekomst waarin alle vormen van onderdrukking en onrechtvaardigheid worden uitgebannen.

Op deze dag streven we naar een wereld waarin de herinnering aan de slachtoffers van slavernij niet alleen wordt geëerd, maar waarin hun geest van verzet en hoop ons inspireert om te blijven vechten voor een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving voor iedereen.

Bij Natuurlijk Inclusief geloven we sterk in het belang van diversiteit en het creëren van een inclusieve werkomgeving. We erkennen dat het waarborgen van gelijke kansen en het omarmen van verschillende perspectieven niet alleen een morele plicht is, maar ook een cruciale factor voor het succes en de groei van bedrijven en organisaties wereldwijd. Samen streven naar diversiteit en inclusie op de werkvloer biedt niet alleen de mogelijkheid om het verleden van slavernij en ongelijkheid te erkennen, maar stelt ons ook in staat om actief bij te dragen aan een toekomst waarin gelijke kansen en respect voor iedereen centraal staan.

Ben je als organisatie op zoek naar begeleiding op dit gebied? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor vrijblijvend advies en ondersteuning.