Steeds meer horen we van organisaties die een beetje hulp kunnen gebruiken bij het neerzetten en/of implementeren van hun D&I beleid. Bijvoorbeeld vanuit het ondertekenen van het Charter Diversiteit van de SER, vanwege een wettelijk verplichting of omdat hun klanten dit van ze vragen.

Een van de manieren waarmee Natuurlijk Inclusief® ondersteunt is door het uitvoeren van een personeelsscan met diversiteitskenmerken. Het kan voor werkgevers namelijk heel belangrijk zijn deze informatie op te halen en te verwerken; bijvoorbeeld omdat ze het percentage werknemers met een migratieachtergrond omhoog willen krijgen.

Toch is het belangrijk te realiseren dat werknemers niet verplicht zijn deze gegevens af te geven, sterker nog: ze moeten hun uitdrukkelijke toestemming verlenen én mogen deze toestemming altijd weer intrekken.

Een manier om diversiteitskenmerken binnen je organisatie te meten is door middel van een vragenlijst die anoniem kan worden ingevuld. Werknemers kunnen dan zelf kiezen welke vragen ze beantwoorden, in de wetenschap dat deze informatie niet naar hen terug te leiden is. De organisatie heeft vervolgens statistieken tot de beschikking die (voor een deel) inzicht geven in de diversiteitskenmerken van het bedrijf.

Voor een deel, want werknemers zijn niet verplicht de vragenlijst in te vullen, ook niet als het anoniem is. Toch geeft het waardevolle informatie over de samenstelling van het personeelsbestand en de behoeften van de medewerkers. Door vragen op te nemen over veiligheid en benodigdheden op de werkvloer krijgt de organisatie waardevolle feedback op de keuzes die vanuit het diversiteitsbeleid worden gemaakt.

Zo kreeg een bedrijf dat wij ondersteunen terug dat er behoefte was aan een stilte kamer. Sommige werknemers wilden die kamer benutten voor meditatie of gebed, anderen om te ontprikkelen en ook kolven werd genoemd. Belangrijke signalen over maatregelen die bijdragen aan welzijn op de werkvloer. Nog belangrijker ook daadwerkelijk iets met die signalen te doen.

Wat je doet met de informatie die je ophaalt is daarmee nog het meest belangrijk. Het gaat niet puur om vinkjes te kunnen zetten of cijfers te verzamelen. Organisaties die daadwerkelijk een verschil willen maken op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen de uitkomsten gebruiken om hun beleid aan te scherpen, anders te werven en te werken aan veiligheid op de werkvloer.

Er zitten mensen achter de statistieken en zolang we dat voor ogen houden,  is meten een zinvol en belangrijk instrument. Meten is weten zeggen ze. Wij voegen daaraan toe: weten wie je werknemers zijn geeft je ook de verantwoordelijkheid ze te zien, te ondersteunen en te koesteren. Uiteindelijk is de mens je belangrijkste kapitaal.

Neem contact met ons op, wij helpen je!