SROI Bouwblokken methode

SROI-paragraaf

Een aanbesteding bij de overheid gaat vaak gepaard met een SROI-paragraaf. Hierin vraagt de opdrachtgever aan de aanbestedende partij (de leverancier) om een deel van het bedrag om te zetten in maatschappelijke meerwaarde (Social Return On Investment). Dit kan voor de leverancier ingewikkeld zijn omdat de maatschappelijke activiteiten die worden gevraagd niet tot de corebusiness van zijn onderneming behoren. De bouwblokken methode kan hierbij helpen. Deze methode draagt bij aan een toegankelijke en transparante waardebepaling.

De bouwblokkenmethode

Door middel van de bouwblokkenmethode kan de leverancier zelf een pakket van maatschappelijke waarde samenstellen om tot de gewenste Social Return verplichting te komen. Doordat er verschillende mogelijkheden zijn om uit te kiezen, is de kans groot dat de SROI goed bij de behoeften van de leverancier passen. Of het nu gaat om het aannemen van mensen of een alternatieve invulling betreft.

Opdrachtgevers die werken met de bouwblokkenmethode beschrijven een aantal verschillende doelgroepen en mogelijkheden om aam de SROI doelstelling te voldoen. Dat kan gaan om het in (tijdelijke) dienst nemen van iemand uit de SROI doelgroep, om bij te dragen aan mobiliteit van mensen die werkloos werkzoekend zijn, om een product in te kopen dat inclusief vervaardigd is of om een activiteit te bieden dat bijdraagt aan inclusie. Op deze manier kunnen leveranciers aan hun SROI doelstelling voldoen op een manier die het beste bij hun bedrijf past.

Voorbeelden bouwblokkenmethode

Wanneer de opdrachtgever (standaard) met de bouwblokken methode werkt, zal hij de verschillende mogelijkheden en bijbehorende bedragen publiceren. Hieronder vind je twee voorbeelden van hoe dat eruit kan zien:

Voorbeeld 1 – Bouwblokken methode:

In dienst nemen

Doelgroep Inspanningswaarde SROI op basis van jaarcontract fulltime (36 uur)
Participatiewet €40.000
Doelgroep Banenafspraak €50.000
Praktijkleerplaats voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs/ werkplek voor entree opleiding €35.000
WIA/ WAO €40.000
WW €20.000
MBO bbl (beroepsbegeleidende leerweg) niveau 2, 3 en 4 €35.000
MBO bol (beroepsopleidende leerweg) 2, 3 en 4 €20.000
Niet-uitkeringsgerechtigde (werkloos werkzoekende) €10.000

Bonussen

In dienst nemen van werkloos werkzoekenden Hoogte bonus
Werkzoekenden ouder dan 50 jaar €10.000
Statushouder en mensen met een taalachterstand €10.000
Aanbieden vast dienstverband €10.000

Maatwerk

Uw inspanning Uw verantwoording van de inspanning
Inkopen van producten bij sociaal ondernemers en/of sociale werkvoorziening Factuur van de gemaakte kosten (ex. btw)
Hulp, steun of kennis bieden aan een sociaal initiatief Per medewerker €100 per besteed uur
Delen van kennis, expertise en/of middelen met de doelgroep social return Factuur van de gemaakte kosten of per medewerker €100 per besteed uur
Mobiliteit van doelgroep social return In overleg met de adviseur social return
Ontwikkeltrajecten voor doelgroep social return In overleg met de adviseur social return

 

 

Voorbeeld 2 – Bouwblokken methode:

 

Soort en eventuele duur van uitkering Inspanningswaarde SROI op basis van jaarcontract fulltime (40 uur)
Participatiewet < 2 jaar €30.000
Participatiewet > 2 jaar €40.000
WW < 1 jaar €15.000
WW > 1 jaar €20.000
WIA/WAO €30.000
Doelgroepen Banenafspraak €35.000
WSW-inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van WSW’ers. Bij in dienst nemen van een WSW’er geldt ‘doelgroep banenafspraak’ Betaalde rekeningen aan het SW-bedrijf
Vast dienstverband €10.000 extra op bovenstaande bedragen
50+ €5.000 extra op bovenstaande bedragen
BBL traject €15.000
BOL traject €10.000
Maatschappelijke activiteit of hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief Per medewerker €100 per besteed uur of factuur ingezette activiteit
In dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde €10.000

Analyse door Natuurlijk Inclusief®

Natuurlijk Inclusief® kijkt met bedrijven mee naar hoe deze SROI doelstelling het beste te kunnen invullen. Dat doen we door een analyse te maken van de mogelijkheden én van wat een bedrijf eventueel al doet. Dat is vaak meer dan men zelf denkt. Wanneer er nog ruimte is voor beter, helpt Natuurlijk Inclusief® bij het invullen hiervan. Wij bemiddelen zelf talenten die tot de SROI doelgroep behoren en bieden workshops en trainingen over en voor deze doelgroep. Daarnaast werken wij met verschillende partners samen die bijvoorbeeld producten bieden die inclusief zijn vervaardigd of voorlichting geven.

Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden die nog niet gebruik maken van de bouwblokken methode, helpen wij dit instrument in gebruik te nemen. Elke pakket mag immers aansluiten bij de lokale en/of regionale realiteit.

Meer weten over de ondersteuning die wij bieden bij uw SROI-verplichting? Neem dan contact op:

SROI Expertisecentrum
sroi@natuurlijkinclusief.nl
06-18233493