Een mooie quote uit de Talmoed die we bij Natuurlijk Inclusief® vaak gebruiken is: “We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn”. De reden waarom deze quote zo belangrijk voor ons is, is omdat het alles zegt over de verschillende perspectieven en (voor)oordelen die we hebben. En dat gaat weer over inclusie (of exclusie, het is maar hoe je het bekijkt). Het belangrijkste is dat we ons realiseren dat we allemaal een ander uitgangspunt hebben, afhankelijk van waar onze wieg heeft gestaan, welke (on)mogelijkheden we meekrijgen, onze opvoeding, onze huidskleur, onze studie, onze vrienden, enz.

Zo word ik in mijn vriendengroep nauwelijks uitgedaagd om mijn meningen over inclusie te herzien. Dat heeft er vast mee te maken dat ik een bedrijf run dat zich bezighoudt met het bevorderen van diversiteit en inclusie, maar er speelt meer mee. Veel van mijn vrienden hebben er óf niet zo’n duidelijke mening over óf ze hebben een mening die sterk verschilt van die van mij. In beide gevallen, wil je het gezellig houden, snijd je het onderwerp beter niet aan.

Het gevaar hiervan kan zijn dat ik als mens denk dat ik altijd gelijk heb. Dat mijn visie op inclusie de juiste is en dat is per definitie niet waar. Inclusie gaat altijd over meerdere perspectieven en altijd over samen. Het is dan ook fijn dat mijn zakelijke gesprekspartners (zowel intern als extern) mij regelmatig uitdagen en confronteren. Dat is soms pijnlijk, maar altijd goed. Want de waarheid is nu eenmaal niet zwart-wit, als hij al in absolute zin bestaat. En de wereld is niet alleen maar zoals ik het zie en ervaar.

Soms krijg ik de vraag of ik het niet lastig vind om te moeten toegeven dat ik iets niet weet of iets verkeerd heb aangepakt terwijl ik een bedrijf leid dat kennispartner is op het gebied van, onder andere, D&I. Het antwoord is ja en nee. Want ja, als mens is het pijnlijk iets over het hoofd te zien op een gebied waar je jezelf als expert beschouwt. Het is ook tijdelijk vervelend om fouten te maken omdat het niet prettig voelt. Tegelijk zijn die fouten voor mij als mens en als professional essentieel om het onderwerp goed te doorleven. Ik kan niet alles weten en door fouten te maken leer ik en weet ik daarna dus meer.

Neem het voorbeeld van unconscious bias. Het is een thema dat leeft en steeds vaker wordt Natuurlijk Inclusief® gevraagd hierover een training te geven, iets te vertellen of leidinggevenden te begeleiden. Alleen al om de reden dat ik zelf mens ben en leidinggevende is het van belang bewust te blijven van mijn eigen unconscious biases. En soms verrassen die mij enorm. Zo ontwikkelde ik in 2013 een spel dat zich goed leent voor het bespreekbaar maken van vooroordelen over bepaalde groepen. In de basiskaarten was daarom aandacht voor economische status, gezinssamenstelling, IQ en specifiek talent of beperking. Jaren later realiseer ik mij dat ik, als blanke vrouw, de culturele achtergrond van mensen als belangrijk aspect niet had meegenomen. Wat een domme fout.

Een domme fout waar ik om geglimlacht heb, want de ontdekking kwam op een moment dat ik me best wel zeker voelde over mijn deskundigheid. Deze spiegel leerde mij een toontje lager zingen. Ja, met Natuurlijk Inclusief® zetten we mooie dingen neer en dragen we bij aan een inclusiever Nederland. Ja, daar heb ik een rol in, als directeur, als expert en als mens. Maar nee, die rol is niet belangrijker dan die van een ander. Ik heb mijn collega’s, peers, klankbordgroepen en klanten nodig om te blijven leren, om steeds meer te zien en om me te blijven realiseren dat er grenzen zitten aan wat ik bewust zie, doe en zeg, puur om wie ik ben.

Ik zie de wereld zoals ik ben en een ander zoals zij is. Al onze perspectieven maken samen een prachtig geheel en dat is precies waarom inclusie zo belangrijk is. Althans, dat is mijn perspectief…