De nieuwe datum voor de werkconferentie komt steeds dichter bij en dan zijn er praktische zaken die geregeld moeten worden; zoals de goodiebag. En daar komt meer bij kijken dan je misschien zou denken.

Naast dat Natuurlijk Inclusief® belang hecht aan het organiseren van een zo inclusief mogelijke werkconferentie, is ook duurzaamheid een pijler die in ons werk meeweegt. Dat gaat, in dit geval, over het materiaal van de goodiebag, maar zeker ook over de inhoud. Want hoe jammer is het als de helft in de prullenbak verdwijnt? En jij hebt toch ook liever een inhoud die je echt gebruikt?

Om een inclusieve en duurzame keuze te maken voor de inhoud van de goodiebag, kijken we in eerste instantie naar het doel van de werkconferentie en de doelgroep: de professional die werkt aan (de uitvoering van) de Wet Banenafspraak. Hiermee willen we dus bijdragen aan praktische oplossingen bij de uitvoering van de wet. Daarbij is de wet continu in ontwikkeling waardoor er actuele informatie is die we je kunnen meegeven. Verder is het prettig iets te hebben wat je vast kan houden en dagelijks kunt gebruiken. Over al deze voorwaarden voor een zinvolle goodiebag zijn we in gesprek met kennispartners zoals het Ministerie van SZW, Divosa, Movisie en natuurlijk ook met onze sprekers.

Een extraatje dat we besloten hebben toe te voegen aan de goodiebag is het boek ‘Perspectief’. Directeur Crystal Ziel schreef dit boek om bij te dragen aan een meer perspectiefvolle samenleving en om aandacht te vragen voor de rol van stress-sensitief werken hierin. Steeds vaker horen we geluiden opgaan voor ‘mensgericht werken’ en dat is precies waar dit boek over gaat. Ook voor de professional die werkt met en aan de banenafspraak dus een waardevolle aanvulling.

Perspectief

Foto: Esther van der Wal

In het boek introduceert Crystal haar methode Perspectief© dat er van uitgaat dat alle mensen behoefte hebben aan perspectief. Perspectief is een drijfveer voor groei, welzijn en leven. Professionals die werken met inwoners hebben vaak gedragsdoelen met die inwoners te behalen, zo ook bij de re-integratie van mensen in het doelgroep register. Belangrijk is om als professional het perspectief van die inwoner centraal te stellen. Daarnaast is het nodig aandacht te hebben voor wat de inwoner nodig heeft om verder te komen dan alleen overleven. Vanuit een overleefstand is het namelijk erg lastig, zo niet onmogelijk om aan doelen te werken, zelfs wanneer die doelen in je eigen belang zijn.

In de eerste plaats heeft de inwoner perspectief nodig. In de tweede plaats heeft de inwoner behoefte aan autonomie, betrokkenheid en competentie. Deze behoeften dragen bij aan de motivatie en de mogelijkheden voor de inwoner om gedragsverandering toe te laten. Pas dan krijgen doelen een plek in het leven van de kandidaat en kan hij of zij zijn eigen stuk overstijgen en ook de belangen en perspectieven van anderen zien. Als je werkt vanuit een kwetsbare inwoner, werk je aan het creëren van perspectief, het vervullen van de basisbehoeften en dan pas de doelen die je voor ogen hebt om zo te komen tot een breder perspectief.

Naast de visie op de methode van perspectief, deelt Crystal praktische handvatten voor professionals van alle niveaus. Hiermee beantwoordt ze de vragen: “Hoe kunnen we meer perspectiefvol te werk gaan? Hoe kunnen we dit integraal meenemen binnen onze organisatie en hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen de inwoner dient, maar het geheel?”

Alle deelnemers aan de Werkconferentie Wet Banenafspraak krijgen het boek ‘Perspectief!’ cadeau. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat de beweging die we op 3 oktober samen inzetten, ook daarna verder gaat. Om die duurzaamheid te stimuleren hebben we aandacht voor het programma, de sprekers, de producten en ja, ook de goodiebag.

Heb jij je nog niet aangemeld voor de werkconferentie, geen probleem. Dit kan gemakkelijk door hier te klikken.

Neem je een collega mee? Vergeet dat niet de naam van je collega en jullie beider mailadres door te geven. Voor jou als ‘aandrager’ hebben we een extra cadeautje dat je vooraf thuisgestuurd krijgt.