Het SROI Expertisecentrum van Natuurlijk Inclusief® faciliteert overheden in het bereiken van hun SROI-doelstellingen. Dit doen wij door onze expertise op het gebied van SROI en onze jarenlange werkervaring binnen zowel publieke als private partijen beschikbaar te stellen.

Steeds meer overheidsorganisaties geven vorm aan hun social return doelstellingen (SROI). Door dit instrument integraal toe te passen op alle aanbestedingen, krijgen werklozen (al dan niet met een kwetsbaarheid) meer kansen op de arbeidsmarkt en is het mogelijk invloed uit te oefenen op duurzaamheid en circulariteit.

Overheidsorganisaties hebben een voorbeeldfunctie waar het de inzet op de inclusieve samenleving betreft. Met een goede SROI basisstructuur stimuleren zij bedrijven om op toegankelijke wijze met impact te ondernemen en dit helpt kwetsbare inwoners weer te participeren.

Eén van de onderdelen waar Natuurlijk Inclusief® mee helpt is het creëren van bewustwording en draagvlak op het gebied van sociale impact bij verantwoordelijken binnen de inkoopketen.

Hierdoor behaalt een overheidsorganisatie de volgende resultaten:
• Binnen de interne inkoopketen heeft men inzicht in de SROI doelgroep en haar mogelijkheden.
• Binnen de interne inkoopketen is men zich bewust van de voorbeeldfunctie die de overheid op het gebied van SROI heeft.
• Binnen de interne inkoopketen onderschrijft men het belang van sociale impact en draagt dit, intern en extern, uit.

Klik hier voor meer informatie over ons SROI Expertisecentrum en wat Natuurlijk Inclusief® voor je kan betekenen of neem contact op via sroi@natuurlijkinclusief.nl, tel. 055-3031462.