Vorig jaar organiseerde Natuurlijk Inclusief® samen met Beroepsvereniging SAM een aantal workshops over de Wet Banenafspraak. Professionals van gemeenten en UWV uit heel het land namen deel aan deze workshops en brachten een duidelijke behoefte naar voren: praktisch aan de slag met operationele knelpunten en meer verbinding tussen gemeente en UWV.

Meer verbinding is een belangrijk punt. In de praktijk blijven zaken soms onduidelijk of moeilijk werkbaar. Samen optrekken rondom een concreet thema helpt, gaven de deelnemers aan. Ook werd aangegeven dat meer mogelijk is wanneer er een goede onderlinge band bestaat, bijvoorbeeld tussen een consulent van de gemeente en een arbeidsdeskundige van UWV. Op individueel niveau gaan zaken dan beter dan in het algemeen. Dan is zo’n verbinding ook kwetsbaar – wanneer een goede samenwerking persoonsgebonden is, draagt dit onvoldoende bij aan een duurzame en gezond partnership.

Wet BanenafspraakDe deelnemers gaven aan dat zij een gedeeld eigenaarschap zien waar het de uitvoering van de Wet Banenafspraak betreft: UWV en gemeenten samen. Maar zowel intern als bij de ketenpartners verschilt het gevoel van eigenaarschap op individueel niveau. Om dit te verbeteren, gaven ze aan, is het nodig dat voor iedereen de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Na de zomer organiseren we weer verschillende sparsessies waar professionals kosteloos aan kunnen deelnemen. Op deze manier blijven we aandacht houden voor de samenwerking tussen gemeenten en UWV en gaan we uit van mogelijkheden. We zijn benieuwd naar de thema’s die jij belangrijk vindt om over in gesprek te gaan. Deze deel je via: info@natuurlijkinclusief.nl

Op 3 oktober komen we op Landgoed de Horst samen om drie knelpunten uit de praktijk samen op te lossen. Hier ontmoet je ook collega’s en netwerkpartners vanuit heel het land. Grijp je kans om waardevolle verbindingen te laten ontstaan en vanuit passie voor je vak te ontdekken waar de mogelijkheden liggen.

Aanmelden doe je hier!