De afgelopen jaren heeft Natuurlijk Inclusief® met gemeenten, UWV’s, werkbedrijven, werkgevers en mensen uit de doelgroep banenafspraak gesproken over de knelpunten en kansen bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Eén van de uitkomsten is de Werkconferentie Wet Banenafspraak die wij op 3 oktober 2023 organiseren. Maar we doen meer.

Directeur Crystal Ziel is betrokken bij het optimaliseren van de nazorg detentie binnen een gemeente. Gemeenten hebben de wettelijke taak de nazorg voor ex-gedetineerden te verzorgen op minimaal de pijlers; ID-bewijs, inkomen, huisvesting, werk/dagbesteding, schulden en zorg. Hierin werken ze samen met andere afdelingen binnen de eigen organisatie, met wijkteams, ketenpartners en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Een aantal van die pijlers vormt structureel een uitdaging en één daarvan is de re-integratie naar werk. Ex-gedetineerden kampen met een negatieve beeldvorming bij toekomstige werkgevers. Daarnaast hebben ze in hun leven al vaak met teleurstellingen en tegenslagen te maken gehad. Het zelfvertrouwen dat nodig is om je weer op de arbeidsmarkt te begeven ontbreekt dan. Ook is er vaak sprake van ‘detentieschade’. We spreken van detentieschade wanneer het verblijf in de gevangenis negatieve gevolgen met zich meebrengt. Naast het verlies van een baan en vaak ook een woning, het al genoemde stigma van een strafblad en het op de kop zetten van het sociale leven, heeft detentie ook vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg. Dit alles heeft invloed op de gezondheid van ex-gedetineerden en ook hoe ze in het leven staan. Probeer met dat gewicht op je schouders maar eens aan een baan te komen.

Daar komt nog iets bij. Ongeveer 45% van de mensen in detentie hebben een licht verstandelijke beperking. Twee derde van de gedetineerden heeft te maken met een psychische kwetsbaarheid, soms zelfs meerdere psychische stoornissen tegelijk. Dat deze problematiek voor uitdagingen op de arbeidsmarkt kan zorgen, weten we. Een groot deel van de Nederlandse inwoners met een verstandelijke of psychische beperking is opgenomen in het Doelgroepregister en komen in aanmerking voor ondersteuning in het kader van de Wet Banenafspraak.

Noem het beroepsdeformatie of een persoonlijke missie, overal waar Crystal aan de slag gaat neemt ze het thema inclusie met zich mee. Het duurde dus ook niet lang voordat zij zich afvroeg: “is het niet aannemelijk dat een groot deel van de gedetineerden in het Doelgroepregister staat of daar recht op heeft?”.

Bij Natuurlijk Inclusief® volgen we onze woorden op met dagen. Crystal bereid momenteel een pilot binnen een PI voor waar in beeld wordt gebracht welke gedetineerden in het Doelgroepregister zijn opgenomen. Door dit te weten, kan de gemeente tijdens de nazorg detentie gebruik maken van de mogelijkheden en instrumenten die de Wet Banenafspraak biedt. De verwachting is dat dit bijdraagt aan de succesvolle en duurzame re-integratie van ex-gedetineerden.

Wil jij op de hoogte blijven van deze en andere bijzondere activiteiten van Natuurlijk Inclusief®? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief!