Op 25 juni stond weer een meet-up van de D&I Business Community op de planning. Ditmaal was onze gastspreker Suzanne Reep van Possible Impact. Suus, zoals we haar mogen noemen, nam ons mee in haar visie op inclusief werkgeverschap vanuit noaberschap.

Noaberschap of nabuurschap de meeste deelnemers weten wel ongeveer wat het betekent. We delen voorbeelden van hulp bij ziekte, gezamenlijke zorg voor de kinderen, maar ook een beklemmend gevoel van sociale controle. Suus vergelijkt het met de brievenbussen waar vroeger een touwtje uit hing. Hoe anders dan nu met onze Ring deurbellen en camera’s.

De verschillen die ons opvallen in de samenleving, komen ook bij werkgevers terug. Bedrijven denken meer vanuit hun eigen behoeften en minder over zaken als toegankelijkheid en veiligheid. Suus schrikt soms nog hoe ver we nog te gaan hebben. Net als Natuurlijk Inclusief® werkt zij veel met het MKB en we herkennen wat ze aangeeft.

Possible Impact begeleidt processen bij tijdelijke samenwerkingen. Ze merkt hierin dat wat mensen van huis uit meekrijgen, de weg vindt naar de werkvloer. Daar is op zich niks mis mee. Tegelijk kan het ook betekenen dat er vanuit een automatisme minder ruimte is voor ‘de ander’. En dat, zegt Suus, kan weer nadelig zijn voor het bedrijf.

“Door te focussen op winst, verliezen we focus op wat winst maak”, is een uitspraak die Suus gebruikt. Zij ziet binnen het MKB veel onbenut potentieel. Dat gaat enerzijds over mensen van buiten het bedrijf wiens talenten nog niet onderkend worden (ongekend talent), maar ook het potentieel dat al in een bedrijf zit. Ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek terecht komen en zorgen voor veiligheid. “Intern beginnen is extern winnen”, aldus Suus.

Vaak beginnen bedrijven ‘zomaar’ met stappen richting diversiteit en inclusie. Er moeten meer vrouwen worden aangenomen, meer mensen met een migratieachtergrond of er zijn simpelweg meer handjes nodig. Door op die manier naar inclusief werkgeverschap te kijken draagt bij aan een onveilige werkvloer.

Suus vraagt werkgevers wel eens: “Wat gun jij jouw werknemers?”. Ze krijgt dan antwoorden die gaan over met plezier werken en samenwerken. Wanneer ze doorvraagt of de werkgever het daar ook met de werknemers over heeft, is het antwoord nee. Het is ook meestal geen onwil, maar aandacht voor de inclusieve werkvloer blijft vaak in de gedachten en wordt minder vaak in actie overgezet.

Voor Possible Impact begint het met de vraag: “Wie wil ik zijn als werkgever?” en ze merkt dat directeuren eerder aangaan op de term noaberschap dan op termen als D&I en sociale innovatie. Ze hebben namelijk vaak al veel geprobeerd. Maar wat ze vergeten zijn is stil te staan bij de betekenisgeving, de missie en de visie – hoe werken deze door in je bedrijf?

Om daadwerkelijk onbenut potentieel te gaan benutten, heb je een veilige werkomgeving nodig. Anders zullen medewerkers zich niet veilig voelen om aan te geven wat ze niet kunnen en wel zouden willen. Soms kan dit direct door Suus bespreekbaar gemaakt worden, maar veel organisaties moeten eerst een stap terug: waar gaat het over, wie willen we zijn.

Vanuit die kerngedachte wie je wilt zijn als werkgever, volgt de diversiteit en inclusie. Nu gaat het vaak alleen over efficiëntie en cijfers en ontbreekt vaak nog de nieuwsgierigheid naar de ander. Die gesprekken aan te gaan kunnen spannend zijn, het vraagt ‘onder water te kijken’.

Possible Impact en Suus Reep weten dat gesprek met werkgevers aan te gaan vanuit het laagdrempelige omkijken naar elkaar, het noaberschap. Vanuit dat gesprek kijkt ze hoeveel ruimte er is om stappen te zetten en hoe groot die stappen kunnen zijn. Ook dat vraagt moed van de werkgever, of, zoals Suus het zegt: “Durf je als werkgever naar je eigen sh*t te kijken?”.

Het was weer een interessante meet-up waar we inzichten konden opdoen en met elkaar hierover in gesprek gaan. We danken Suus Reep voor haar bevlogen bijdrage. Voor de members van de D&I Business Community is deze meet-up terug te kijken binnen de online omgeving. In juli hebben we een vakantiebreak, maar na de zomer, op 27 augustus, hebben we weer een volgende meet-up. Ditmaal is Stefanie Bakx van RegelSteef de gastspreker. Zij zal ons vertellen over Inclusief Ondernemen.

Ben je geen lid en wil je dat wel worden? Je meld je aan via deze link: https://natuurlijkinclusief.nl/product/di-business-community/

Ook is het mogelijk, tegen een kleine bijdrage, je voor de losse meet-ups aan te melden. Leden van de D&I Business Community nemen gratis deel.