Werkconferentie update: Workshop ‘bijpraten met SZW’

We zijn blij te kunnen vermelden dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een workshop verzorgd tijdens de Werkconferentie Wet Banenafspraak op 30 mei!

Natuurlijk Inclusief vindt het belangrijk om aan te haken bij de actualiteiten én de behoefte van de deelnemers. Daarom hebben we een poll op LinkedIn gezet met de vraag ‘Waar mag deze workshop over gaan?’ We hebben twee thema’s voorgeselecteerd en we zijn benieuwd aan welk thema de meeste behoefte is:

  1. Verbreding doelgroep banenafspraak

Professionals lopen er vaak tegenaan dat kandidaten die NIET in het doelgroepenregister zitten, maar WEL dezelfde beperkingen ervaren, niet in aanmerking komen voor banenafspraak banen. SZW werkt aan het verbreden van die doelgroep en gaat daar graag met jullie over in gesprek.

  1. Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak

Er zijn al veel extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Toch mogen er zeker banen bij, willen we onze doelstellingen behalen. Door een aanpassing in de Wet wordt het eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. SZW praat jullie hier graag over bij.

Stem mee over de inhoud van deze workshop via LinkedIn. Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

Klik hier en ga naar onze pagina op LinkedIn. Log in en doe mee met onze poll (onder bijdragen).