Suzanne ReepAls wij denken aan ‘noaberschap’ dan denken we aan Suzanne Reep. Deze deskundige organisatieadviseur benadert de inclusieve samenleving vanuit dit principe. Binnen noaberschap staat iedereen voor elkaar klaar. Dat gaat over omzien naar elkaar en over inclusie. Door dit binnen bedrijven te realiseren, wordt een (mini-)maatschappij gecreëerd waar diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn. De missie van Suzanne is helder en voert zij dit o.a. uit vanuit haar bedrijf Possible Impact.

Possible Impact en Natuurlijk Inclusief® zijn beiden gevestigd in Apeldoorn en allebei zetten we ons in voor een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt. Naast deze, bijna vanzelfsprekende, verbinding, herkennen we elkaar in de basis van waar inclusie bij bedrijven begint: je hebt iets te doen in de cultuur, de overtuigingen en het gedrag. Met alleen instrumenten kom je er niet.

Suzanne Reep verzorgt voor ons de workshop ‘Jobcarving en Functiecreatie’ op de Werkconferentie Wet Banenafspraak op 3 oktober 2023. Niet verrassend gaat ze op beide instrumenten in vanuit een unieke invalshoek en beantwoordt hierbij de vraag: ‘Wat is hier eigenlijk voor nodig?’.

Grijp je kans om meer te weten te komen over deze instrumenten die een belangrijke rol kunnen spelen bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Je ontmoet hierbij een inspirerende professional die op bijzondere wijze bijdraagt aan inclusie.

Wij zijn trots dat Suzanne Reep van Possible Impact onderdeel is van de meest daadkrachtige werkconferentie van dit moment. Wil je dit niet missen? Meld je dan vandaag nog aan voor de Werkconferentie Wet Banenafspraak via deze link.