Van “We weten niet waar we moeten beginnen” en “Hoe gaan we van praten over D&I concreet aan de slag?” tot “We hebben allemaal losse activiteiten, maar er zit geen structuur in”. De meeste hulpvragen op het gebied van D&I die we krijgen hebben betrekking op de start en op de structuur. Want het is moeilijk een begin te maken, maar als je in alle ijver met activiteiten bent gestart, is de rode draad soms moeilijk te vinden.

Met D&I aan de slag

Dat veel organisaties moeite hebben concreet en doeltreffende met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan is niet gek. Ze hebben immers de expertise niet. Toch zien we de afgelopen jaren een wildgroei aan D&I functies ontstaan, meestal bij HR. De mensen die op die (soms zelf gecreëerde) functies terecht komen hebben een passie voor het onderwerp en weten er vaak ook een beetje van af. Maar dat maakt ze nog niet materiedeskundig.

Dat dit zo is merken we o.a. aan de vele verzoeken van deze professionals om mee te kijken naar de uitdagingen op het gebied van D&I binnen hun organisatie. We zien het ook aan de kwaliteit van de resultaten. Veel flitsende activiteiten en checklists. Veel bombarie rondom het aannemen van iemand met een beperking, maar geen duidelijkheid over de borging. Veel geblaat en weinig wol. En om eerlijk te zijn vinden wij dat zonde.

Een tijdelijke expert voor permanente verandering op het gebied van D&I

Want D&I is ‘serious business’ – letterlijk. Het gaat over bedrijfsvoering, over cultuur, over doelstellingen, over personeel, over productie, over imago, over communicatie, over beleid, het gaat over het hele pakket. Dat pakket overstijgt een enkele afdeling en gaat veel verder dan Human Resources.

Het vraagt een integrale blik en het liefst natuurlijk ook een integrale aanpak. Het vraagt deskundigheid en ervaring. Daar gaat het vaak mis. Dat is jammer, want het is niet nodig. De expertise is er namelijk en die haal je gemakkelijk (tijdelijk) in huis.

De gedachte is vaak dat een interne medewerker veel goedkoper is. Dat blijkt niet waar te zijn. Want een goede D&I expert zal binnen een afgebakende periode de kennis en materie binnen je organisatie kunnen borgen. Niet alleen binnen HR, maar binnen de hele organisatie. Niet als een project ‘erbij’, maar als volwaardig onderdeel van het hele bedrijf. En wanneer dat klaar is, gaat die D&I expert weer weg, jouw bedrijf achterlatend met een stevig plan en de handvatten deze uit te voeren.

D&I Versneller

Klanten zijn soms verbaasd dat ze met onze D&I Versneller in twee dagdelen de complete basis voor D&I in hun organisatie kunnen realiseren. Dat dit kan komt omdat onder die versneller een gedegen theoretische onderbouwing en methode ligt. En doordat de trainers niet alleen ervaren zijn op het gebied van trainen, maar ook een stevige expertise hebben waar het gaat om diversiteit en inclusie.

Na dat versnellerstraject kunnen klanten kiezen voor het tijdelijk in huis nemen van een van onze deskundige adviseurs. Deze die zorgt voor een concreet plan n.a.v. de agenda die zij tijdens de D&I Versneller hebben opgesteld.

Iemand die zorgt voor breed draagvlak en de interne D&I ambassadeurs ondersteunt. Die een gesprekspartner is voor alle niveaus binnen de organisatie. Die zorgt dat de diversiteitsdoelstellingen ingebed worden in de bestaande processen. Die in samenwerking met de interne organisatie maatwerkproducten tot stand brengt op o.a. het gebied van werving en selectie, trainingen, communicatie, managementondersteuning, monitoring en rapportages.

Huur een D&I expert in 

Voordat je die vacature uitzet voor een D&I functie, vraag je dan af of dit echt nodig is. Waarschijnlijk kom je veel verder met het in huis halen van een D&I expert en het bieden van ruimte (uren) aan diverse medewerkers die er al zijn, om samen met die expert te zorgen voor een stevige, passende en deskundige aanpak die daadwerkelijk bijdraagt aan een inclusieve werkomgeving in jouw bedrijf.

Alle huidige D&I medewerkers helpen we graag op weg, want een goede inzet op diversiteit en inclusie daar hebben we allemaal baat bij.

We vertellen je graag meer over onze werkwijze en wat onze D&I Adviseurs voor je kunnen betekenen: info@natuurlijkinclusief.nl of 055-3031462