Afgelopen zaterdag (25 november) was de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Dat internationaal aandacht hebben voor dit fenomeen geen luxe is, blijkt uit de cijfers. Volgens de VN wordt er wereldwijd elke vijf uur een vrouw vermoord door een partner of ex-partner. In Nederland gebeurt dit gemiddeld elke acht dagen. Femicide is het woord voor moord door mannen op vrouwen. En geef jezelf niet op de kop als je nooit eerder van dit woord hoorde, want ondanks de hoge aantallen is er relatief weinig aandacht voor. Onderzoekers denken dat dit komt omdat de meeste inwoners Nederland zien als een té beschaafd en geëmancipeerd land voor dit soort daden. Zoiets gebeurt hier toch niet?

Helaas gebeurt het wel en nog vaker dan we accuraat kunnen meten. Zo geeft het CBS aan dat er jaarlijks tussen de 40 en 44 gevallen van femicide plaatsvinden, maar deze cijfers betreffen alleen vrouwen die getrouwd waren of als partner geregistreerd stonden. Steeds vaker wonen stellen ongehuwd samen of hebben vrouwen en meisjes gewoon een vriend die ergens anders woont. Wanneer in deze situaties vrouwenmoord plaatsvindt, tellen ze niet voor de cijfers mee. Naast femicide is er ook sprake van een toenemende mate aan partnergeweld. Eén op de vijf Nederlandse vrouwen wordt slachtoffer van een eenzijdige, vaak zware mishandeling van de partner.

De daders zijn meestal mannen met een sterke behoefte aan controle en een narcistische persoonlijkheid. Mannen met dat profiel willen koste wat kost de controle houden. Als een vrouw dan dreigt met scheiden of daadwerkelijk een scheiding inzet, is deze klap te veel. De meest voorkomende aanleiding voor vrouwenmoord is wanneer die relatiebreuk niet wordt geaccepteerd. Dat gebeurt niet plotsklaps. Onderzoekers zien dat er een opbouw is van geweld en intimidatie met in uiterste gevallen moord tot gevolg. Lastig is dat vrouwen vaak ook laat om hulp vragen. Dat is hen niet te verwijten, ze zitten in een complexe situatie waar een grote mate van schaamte meespeelt.

Van de website van Emancipator:

Emancipator werkt aan mannenemancipatie: het veranderen van maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen.

Mannenemancipatie gaat over het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid en het stimuleren van zorgzame mannelijkheid, als bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia+ personen en de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden.”

Naast het investeren in onze mannen, is het van belang onze vrouwen beter te beschermen. Dat betekent aandacht voor huiselijk geweld, het serieus nemen van aangiftes die vrouwen doen, met elkaar streven naar meer openheid én aandacht hebben voor de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen die nog altijd in ons beleid bestaan. Als we onze ogen blijven sluiten voor deze ongelijkheid vanuit een sterkte behoefte aan gelijkheid doen we vrouwen én mannen tekort.

Zoek je hulp voor jezelf of een ander? Bij deze organisaties kan je terecht: https://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulp-zoekt