SZW actualiseert Kennisdocument Banenafspraak

Het ministerie van SZW bracht op 2 november 2023 een herziene versie uit van het Kennisdocument waarin de Banenafspraak en quotumregeling worden toegelicht en dat antwoord geeft op veelgestelde vragen.

De belangrijkste aanpassingen van deze versie volgen de laatste beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. Dit gaat o.a. over de indiening van het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak bij de Tweede Kamer.

SZW heeft de vragen en antwoorden in dit document opgesteld in samenwerking met UWV, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), De Normaalste Zaak (DNZ) branchevereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, Divosa, MBO-Raad, Kennisalliantie, Stichting van de Arbeid, de Programmaraad (VNG, UWV, Divosa en Cedris) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de informatie in het Kennisdocument kunnen echter geen rechten worden ontleend.

👉Lees hier het kennisdocument!